ทอท. เคาะฤกษ์ขายทีโออาร์ประมูลดิวตี้ฟรี-พื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ 19 มี.ค.-1 เม.ย. นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (12 มีนาคม 2562) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ลงประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่ประสงค์ซื้อเอกสารที่กำหนดรายละเอียดการประมูล รหือ TOR : Terms of Reference สำหรับกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรและกิจการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ แล้วจำนวน 2 ประกาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะให้สิทธิในการประกอบกิจการบริหารกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคารผปู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) เพียงรายเดียว มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2574 ด้วยวิธีการประมูลเสนอค่าตอบแทน

โดยผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในราคาชุดละ 2.5 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นแคชเชียร์เช็คของะนาคารที่ตั้งอยู่ในประเทสไทย สั่งจ่าย “บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)” และลงวันที่ที่ซื้อเอกสารยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน หรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของ ทอท. พร้อมทั้งนำสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคล (ถ้ามี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแมนนิติบุคคล จำนวน 2 ชุด มาประกอบการซื้อเอกสารดังกล่าว ระหว่างวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารธุรกิจ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒิอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 2026 และ 0 2535 5855และ 2. บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้วยวิธีการประมูลเสนอค่าตอบแทน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในราคาชุดละ 2.5 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระหว่าง วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ณ ฝ่ายบริหารธุรกิจ ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒิอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 2026 และ 0 2535 5855 โดยต้องนำสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคล (ถ้ามี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแมนนิติบุคคล จำนวน 2 ชุด มาประกอบการซื้อเอกสารดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ในวันและเวลาทำการของ ทอท. หรือดูข้อมูลใน www.airportthai.co.th


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ