สทท.ชี้ Q2 ดัชนีความเชื่อมั่นท่องเที่ยวดีดทัวริสต์เพิ่ม

“สทท.” เผยปัจจัยเศรษฐกิจ-เงินเฟ้อ-ฝุ่นละออง ทำดัชนีเชื่อมั่นท่องเที่ยว ไตรมาส 1/2562 ทรงตัว คาดไตรมาส 2 บวกเล็กน้อยจากโลว์คอสต์แอร์ไลน์-รัฐเอกชนจับมือส่งเสริม ดันตัวเลข นทท.ต่างชาติได้ 2.92 ล.คน บวก 5.93% เชื่อจบปีที่ 40.64 ล.คน

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (สทท.) ร่วมกับ ดร.วัชรพงศ์ รติสุขพิมล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยถึงผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 1-2 ปี 2562 ว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย รวมถึงอัตราเงินเฟ้อและสถานการณ์ฝุ่นละอองที่ยังคงรุนแรงในบางพื้นที่ ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 1/2562 เท่ากับ 98 หรืออยู่ในระดับใกล้เคียงปกติ สะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ค่อนข้างทรงตัว

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2/2562 ผู้ประกอบการประเมินว่า สถานการณ์จะดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้ว จากปัจจัยการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ และการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้คาดการณ์ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 100 อยู่ในระดับปกติ และยังอยู่ในภาวะทรงตัว แม้ผู้ประกอบการจะยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละออง, ช่วงเวลาที่อยู่นอกฤดูกาลท่องเที่ยว(low season) และการแข่งขันทางธุรกิจที่ยังรุนแรงต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงเป้าหมายผลประกอบการตามเดิม และยังไม่ปรับแผนการลงทุน และจะเน้นกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น

นายชัยรัตน์ยังคาดตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยปีนี้ว่า ตัวเลขจะอยู่ที่ 40.64 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.17% สร้างรายได้กว่า 2.2 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.36% จากปี 2561 โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 9.28 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.62%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เป็นนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียน 2.66 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.3% นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก 4.03 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.07% และนักท่องเที่ยวจากยุโรป 1.15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3.6% จากไตรมาสที่ 2ของปี 2561

หากดูเฉพาะสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนพบว่า ในไตรมาส 1/2562 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจีนทั้งสิ้น 3.17 ล้านคน ลดลง 0.11% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนไตรมาสที่ 2/2562 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีน 2.92 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.93% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทำให้สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 1 และ 2 ปี 2562 นี้ ยังคงอยู่ในภาวะทรงตัวในระดับปกติ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยซ้ำ 59% และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมยังเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา

นอกจากนี้ จากการสำรวจดังกล่าวผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้มีข้อแนะนำให้ สทท. เร่งดำเนินการ โดย สทท. จะดำเนินการยื่นต่อคณะรัฐบาลใหม่แน่นอนคือ เรื่องของการขยายเวลามาตรการยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ครอบคลุมช่วงโลว์ซีซั่นที่กำลังจะมาถึง นอกจากนี้ สทท.ยังมีนโยบายที่จะมุ่งดำเนินงานต่อแน่นอน2 เรื่องหลัก คือเรื่องมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการกระจายการท่องเที่ยวออกไปทั่วประเทศ