ทีเส็บชู “มาตรฐานไมซ์-กรีนมิตติ้ง” รับประชุมอาเซียน

“ทีเส็บ” สบช่องประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ยกระดับความร่วมมือ-พัฒนาศักยภาพไมซ์ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมโชว์ความเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสถานที่จัดงาน-การจัดงานประชุมแบบยั่งยืนในรูปแบบ “green meeting” เผยพร้อมเป็นต้นแบบของการพัฒนา MICE Venue Standard ทั้งอาเซียน

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยถึงแผนการดำเนินงานสำหรับรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ ASEAN Summit ตลอดทั้งปี 2562 นี้ ว่า ทีเส็บในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการจัดประชุม สัมมนา (ไมซ์) ได้วางแผนดำเนินงานทั้งในด้านการพัฒนาและการสร้างความร่วมมือกับองค์กรด้านไมซ์กับทุกประเทศในอาเซียน รวมถึงทำแคมเปญสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจในอาเซียนเข้ามาจัดงานในประเทศไทยในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น

โดยในส่วนของการพัฒนาและการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนนั้น ทีเส็บจะเร่งดำเนินงานใน 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1.ยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานประชุม สัมมนาในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากสถานที่จัดงานถือเป็นปัจจัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาทีเส็บได้ยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์มาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ “Thailand MICE Venue Standard” จึงอยากผลักดันให้ทุกประเทศในอาเซียนหันมาใช้มาตรฐานเดียวกับประเทศไทย

และ 2.สนับสนุนให้การจัดประชุม สัมมนา ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องมาตรฐานความยั่งยืน (sustainability) รูปแบบการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ green meeting ซึ่งทีเส็บเองก็มีรูปแบบการจัดงานและทำเรื่อง sustainability มานานและก็เป็นที่ยอมรับจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ จึงได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำเรื่องการกำหนดไกด์ไลน์ หรือเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการจัดประชุม สัมมนา ที่เรียกว่า “sustainability guideline” เพื่อให้งานประชุม สัมมนา ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยเป็นกรีนมีตติ้ง

“หลักการง่าย ๆ คือ 3 R ซึ่งประกอบด้วยreduce ลดการใช้วัสดุสิ่งของที่จะกลายเป็นขยะ reuse การใช้วัสดุสิ่งของที่สามารถใช้งานได้หลายครั้ง และ recycle การนำวัสดุสิ่งของที่จะเป็นขยะมาใช้ประโยชน์” นางศุภวรรณกล่าวและว่า ทีเส็บจะส่งเสริมและขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานใช้หลักการง่าย ๆ เหล่านี้สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนในปีนี้ในทุก ๆ การประชุม ซึ่งสุดท้ายแล้วจะมีรูปแบบการประเมินผลที่ชัดเจนตามมาด้วยว่าสิ่งที่ได้ทำไปนั้นสามารถช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปได้เท่าไหร่ อย่างไร

“ตอนนี้ประเทศไทยได้ปักหมุดความเป็นผู้นำในด้านมาตรฐานของสถานที่จัดงานได้แล้ว เราพร้อมนำโมเดล MICE Venue Standard ที่ทางทีเส็บได้ทำไปมาเป็นต้นแบบของการพัฒนามาตรฐานให้กับสถานที่จัดงานประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้าทั้งอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ซึ่งส่วนใหญ่สถานที่จัดงานล้วนอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้สถานที่จัดงานไมซ์ของภูมิภาคอาเซียนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ทั้งในด้านกายภาพ การให้บริการ และเทคโนโลยี” นางศุภวรรณกล่าว

นอกจากนี้ ทางทีเส็บยังมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของอุตสาห กรรมไมซ์ โดยเฉพาะเครื่องมือสำหรับงานประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า รวมถึงงานอีเวนต์ต่าง ๆ โดยปีที่ผ่านมาได้พัฒนาเครื่องมือที่ชื่อว่า Biz Connect ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้จัดงานสามารถบริหารจัดการงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปใช้แล้วจำนวนหนึ่งด้วย

Previous articleสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบวาตภัย จ.ลำปาง
Next articleBillie Eilish สาวน้อยไร้รอยยิ้ม ดาวดวงใหม่ที่คนทั้งวงการเพลงจับตามอง