“ครม.บิ๊กตู่” เห็นชอบ 12 กิจการเกี่ยวเนื่อง-จำเป็นของท่าอากาศยาน-ไม่มี Duty-free

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ว่า ครม.มีมติรับทราบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พ.ศ. …. เพื่อกำหนดให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของท่าอากาศยานตามมาตรา 7 (3) แห่งพ.ร.บ.ร่วมทุน ฯ ปี 2562 จำนวน 12 กิจการ ดังนี้

1.ครัวการบิน (Catering Services) 2.คลังสินค้า 3.ระบบให้บริการเชื้อเพลิงอากาศยานอุปกรณ์บริเวณภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง 4.อุปกรณ์บริการภาคพื้นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการซ่อมบำรุง 5.การบริการขนส่งสัมภาระที่เกิดการตกค้างระหว่างเดินทาง 6.การให้บริการด้านผู้โดยสาร (Passenger Handing Services)

7.การให้บริการรักษาความปลอดภัย 8.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบอิเล็กทรอนิกส์แสดงข้อมูลและบอกทิศทางแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยาน 9.การให้บริการล้างเครื่องบินด้วยระบบเคลื่อนที่ 10.การปรับปรุงความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 11.การก่อสร้างหรือการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้สนามบิน และ 12.การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามบิน

นอกจากนี้ยังให้กิจการบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะของการขนส่งทางอากาศยาน ตามมาตรา 7 (3) แห่งพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2562

“Keyword ของมาตรา 7 ก็คือ ให้รวมถึงกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการดังกล่าวด้วย กิจการที่เข้าข่าย คือ กิจการที่จำเป็น หมายความว่า ต้องมีกิจการนั้นถึงจะสามารถดำเนินการบริการสาธารณะต่าง ๆ นั้นได้”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ