บินเป็นกลุ่มคุ้มกว่า! “บินไทย” อัดโปร IT’S JAPAN TIME บินเป็นกลุ่ม 4 เส้นทางสู่ญี่ปุ่น

นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับบินเป็นกลุ่ม IT’S JAPAN TIME สำหรับเดินทางไปยัง 4 จุดหมายปลายทางยอดนิยมในญี่ปุ่น ในเส้นทางระหว่างกรุงเทพฯ สู่ โตเกียว (นาริตะ) โอซากา นาโกยา และฟุกุโอกะ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสมนาคุณลูกค้าที่วางแผนการเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 8 คนขึ้นไป ราคาต่อท่านเริ่มต้นที่ 12,660 บาท ซึ่งผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่ง ออกบัตรโดยสาร และเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินและเส้นทาง ไป-กลับ ประกอบด้วย

1.เส้นทางกรุงเทพฯ (TG676) – โตเกียว (นาริตะ) (TG641/TG643/TG677) – กรุงเทพฯ 2. เส้นทางกรุงเทพฯ (TG672) – โอซากา (TG623/TG673) – กรุงเทพฯ 3. เส้นทางกรุงเทพฯ (TG646) – นาโกยา (TG645/TG647) – กรุงเทพฯ และ 4. เส้นทางกรุงเทพฯ (TG648) – ฟุกุโอกะ (TG649) – กรุงเทพฯ


โดยราคาดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว (ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ออกบัตรโดยสาร) ทั้งนี้ บัตรโดยสารราคาพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และเป็นบัตรโดยสารแบบมีเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารจะได้รับไมล์สะสมตามเงื่อนไขของรอยัล ออร์คิด พลัส ด้วย