ทอท.แจงยิบทุกประเด็นข้อเท็จจริง กรณีตัดสิทธิ์ไมเนอร์ฯ ร่วมประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สุวรรณภูมิ

นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและประเด็นชี้แจงกรณี บ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ตกคุณสมบัติการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ว่า

(1) ข้อเท็จจริง
(1.1) คนมาซื้อซองเข้าประมูลคือ MINT (Minor International) ซึ่งเป็น Holding Company ที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยบริษัทลูกที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานคือ Minor Food โดยในการประมูลที่ผ่านมาทั้งท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) และ ท่าอากาศยาน ภูเก็ต (ทภก.) Minor Food เป็นผู้เข้าประมูลมาโดยตลอด

(1.2) ทอท. เปิดให้ยื่นรายชื่อ ผู้ร่วมค้า (Joint Venture: JV) หรือ ผู้ร่วมทุน (Consortium) ได้ภายในวันที่ 22 พ.ค. 2562 ซึ่งเมื่อเลยกำหนดระยะเวลาแล้ว MINT มิได้มีการยื่นรายชื่อใด

(2) ข้อชี้แจง
(2.1) การที่ MINT ได้ออกแถลงข่าว โดยกล่าวว่า Minor Food อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ MINT นั้น ทอท. มิได้ปฏิเสธประเด็นดังกล่าว แต่หาก Minor Food และ MINT เป็นคนละนิติบุคคลกัน โดย TOR ระบุไว้ชัดเจนว่าผู้ซื้อซองเท่านั้นจะต้องเป็นผู้ยื่นประมูล ดังน้นหากต้องการใช้ประสบการณ์ของ Minor Food ในการยื่นประมูล ก็สามารถดำเนินการได้โดยให้ Minor Food เป็นผู้ซื้อซองและยื่นประมูลดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาในกรณี ทดม. และ ทภก.

(2.2) หากซื้อซองในนาม MINT ดังเช่นในครั้งนี้ และต้องการใช้ประสบการณ์ของ Minor Food นั้น ทอท. ก็เปิดโอกาสให้สามารถทำได้โดยการยื่นชื่อ Minor Food เป็น JV ก่อนวันที่ 22 พ.ค. 62 แต่เมื่อเลยเวลาดังกล่าว MINT มิได้ยิ่นรายชื่อ JV ใด


(2.3) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า หาก MINT ปฏิบัติตามข้อ (2.1) ดังเช่นที่ตนเคยปฏิบัติมาในอดีต หรือ ปฏิบัติตามข้อ (2.2) ดังเช่นที่ ทอท. เปิดโอกาสให้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะผ่านคุณสมบัติฯ แต่หากการใช้นิติบุคคลหนึ่ง ยื่นเข้าแข่งขัน โดยใช้ประสบการณ์ความสามารถของอีกนิติบุคคลหนึ่งนั้น ไม่สามารถทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน TOR