กระทุ้งรัฐปัดฝุ่น”อาเซียนวีซ่า” หนุนท่องเที่ยว”ไทย-อาเซียน”เติบโตยั่งยืน

“เอกชนท่องเที่ยว” ลุ้นรัฐปัดฝุ่นโปรเจ็กต์ “อาเซียนวีซ่า” รับปีไทยนั่งประธานอาเซียน หนุนอุตฯท่องเที่ยวไทย-อาเซียนสู่ single tourist destination เติบโตยั่งยืน เผย กรอ.รับลูกแล้วเหลือแค่พิจารณาในหลักการ ด้านวงในประเมินโครงการนี้เกิดยาก หลายประเทศยังเป็นห่วงปัญหาด้านความมั่นคง ขณะที่ “วีระศักดิ์ โควสุรัตน์”อดีต รมว.การท่องเที่ยวฯ แจงกระบวนการต้องไปทีละสเต็ป

กว่า 4 ปีมาแล้วที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พยายามสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยด้วยการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศในอาเซียน เพื่อให้ภูมิภาคอาเซียนเป็น single tourist destination สำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มประเทศในภูมิภาคอาเซียนเกิดการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองผ่านโครงการและแคมเปญต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการผลักดันโครงการ”อาเซียนวีซ่า” เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถขอวีซ่าครั้งเดียวสามารถเที่ยวได้ในทุกประเทศในอาเซียน ในรูปแบบเดียวกับกลุ่มประเทศในยุโรปที่ใช้เชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)

เล็งปั้นตลาด “อาเซียน”

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าปัจจุบันตลาดท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดที่มีบทบาทและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีจำนวนรวมเกือบ 10 ล้านคนในปีที่ผ่านมา ใกล้เคียงกับตลาดจีนที่มีนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่จำนวนประมาณ 10.5 ล้านคนในปีที่ผ่านมาเช่นกัน

ทั้งนี้ สทท.ในฐานะองค์กรสนับสนุนภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของไทยมีหน้าที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกเซ็กเตอร์ของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคอาเซียน

ปัดฝุ่น “อาเซียนวีซ่า”

นายชัยรัตน์ระบุว่า ในโอกาสที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ ขณะนี้ สทท.กำลังผลักดันเรื่องอาเซียนวีซ่า (ASEAN Visa) เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกขอวีซ่าครั้งเดียวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกประเทศในอาเซียน รูปแบบเดียวกับเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa) ของกลุ่มประเทศในยุโรป

“เราพยายามผลักดันเรื่องนี้ต่อโดยใช้จังหวะและโอกาสที่ประเทศไทยมีความพร้อมมากที่สุด เพื่อเพิ่มนักท่องเที่ยวในอาเซียนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือบอร์ด กรอ. ได้รับข้อเสนอดังกล่าวไว้แล้ว และได้คุยกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์แล้วเช่นกัน ซึ่งเท่าที่รับทราบขณะนี้นายกรัฐมนตรีกำลังเร่งขับเคลื่อนประเด็นนี้อยู่ และขั้นตอนต่อไปคือ รอผ่านการประชุมพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเท่านั้น”

นายชัยรัตน์กล่าวว่า ภูมิภาคอาเซียนนอกจากจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยใกล้เคียงกับตลาดจีนแล้วยังเป็นตลาดระยะใกล้ที่เดินทางสะดวก และสามารถเพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

ชี้อาจติดปัญหา “ความมั่นคง”

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรายหนึ่ง กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าแนวทางการผลักดันเรื่องอาเซียนวีซ่านั้นในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวและกระทรวงการท่องเที่ยวฯคุยกันมานานแล้ว ตั้งแต่เปิดเสรีอาเซียนเมื่อปี 2558 เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนให้เป็น single tourist destination

“เรื่องนี้ถ้าผ่านการพิจารณาจะเป็นผลดีกับประเทศไทยมาก แต่ที่ผ่านมายังมีบางประเทศที่ยังไม่เห็นด้วย จึงคิดว่ากระบวนการพิจารณาคงไม่ง่ายและต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของความมั่นคง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ เพราะแต่ละประเทศมีพื้นฐานด้านความมั่นคงที่ต่างกัน” แหล่งข่าวกล่าว

สอดรับกับผู้คร่ำหวอดในธุรกิจท่องเที่ยวอาเซียนรายหนึ่ง ที่กล่าวกับ”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ที่ผ่านมาเอกชนท่องเที่ยวลุ้นให้เกิดมานานแล้ว เนื่องจากการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางหรือฮับของภูมิภาคอาเซียนได้ ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯก็ได้พยายามจะโปรโมตการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ 2 county 1 destination และอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่มีการถกกันมากที่สุดในทุกครั้งที่ผ่านมา คือ เรื่องความมั่นคง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังประเมินว่าหากมองเรื่องความมั่นคงในภาพรวมทั้งประเทศแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงาน คนอพยพ ฯลฯ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนที่เล็กน้อยมาก จึงยังไม่กล้าที่จะเสี่ยง”

“วีระศักดิ์” ย้ำต้องเดินทีละสเต็ป

ด้านนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ความพยายามในการผลักดันเรื่องอาเซียนวีซ่านั้นที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวฯให้การสนับสนุนอยู่แล้ว แต่ฝ่ายที่จะต้องดูแลรับผิดชอบคือ หน่วยที่ดูแลด้านความมั่นคง ซึ่งคงต้องใช้เวลาและคิดอย่างรอบคอบ

“ดังนั้น กระบวนการผลักดันคงต้องเป็นไปทีละขั้นตอนอย่างรอบคอบ เนื่องจากกระบวนการกลั่นกรองคนเข้าเมืองของหน่วยงานรัฐในแต่ประเทศมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ความระมัดระวังในแต่ละเรื่อง แต่ละช่วงเวลาก็ยังแตกต่างกัน” นายวีระศักดิ์กล่าว

Previous article“คาราบาวแดง” ตอกย้ำการเป็นสินค้าระดับโลก แบรนด์ระดับโลก เครื่องดื่มชูกำลังรายแรกในไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Next article‘สุเทพ’เผย 5 เสียงรปช. โหวต’บิ๊กตู่’ นั่งนายกฯ