รมว.ท่องเที่ยวฯ หนุน “ไทยแลนด์ ริเวียร่า” เชื่อมโยงอีอีซี-ระเบียง ศก. ภาคใต้ พร้อมมุ่งจับตลาดคุณภาพสูง

รมว.ท่องเที่ยวฯ หนุน “ไทยแลนด์ ริเวียร่า” เชื่อมโยงอีอีซี-ระเบียง ศก. ภาคใต้ พร้อมมุ่งจับตลาดคุณภาพสูง
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยหลังเดินทางไปเป็นประธานมอบนโยบายการบริหารงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกระบี่ ว่า นอกจากนโยบายที่ประกาศไปแล้ว ทางกระทรวงฯ จะเร่งดำเนินการในโครงการสำคัญอีกจำนวนมาก
 
ประกอบด้วย 1. ขับเคลื่อนโครงการ “ไทยแลนด์ริเวียร่า” เพื่อเชื่อมโยง EEC และระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 2. เน้นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง เช่น ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย เป็นต้น 3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ไทย-จีน, ไทย-อาเซียน , ไทย-อินเดีย
 
4. ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก ทางรางและทางน้ำ 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 6. ส่งเสริมธุรกิจ Sharing Economy 7. พัฒนา Big Data เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา / สร้าง Application ที่เป็นของไทยเอง 8. ยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อนักบริการนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และ 9.บริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีธรรมาภิบาล
 
นายพิพัฒน์กล่าวด้วยว่า สำหรับนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักคือ ยกระดับความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว (Safe), ส่งเสริมความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว (Clean), ส่งเสริมความเป็นธรรมในการท่องเที่ยว (Fair) รณรงค์และส่งเสริมผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ฉ,ธส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม (Sustainablity) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ