“บางกอกแอร์เวย์ส” ประกาศครึ่งปีแรกรายได้ 1.38 หมื่นล้าน ขาดทุน 187 ล้าน

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,077.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยรายได้รวมที่ลดลงนั้นมาจากธุรกิจสายการบิน ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างชะลอตัว การแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจสายการบิน และการแข็งค่าของเงินบาท

สำหรับไตรมาสนี้จำนวนผู้โดยสารเติบโตร้อยละ 2.3 ในขณะที่ราคาบัตรโดยสารเฉลี่ยลดลงร้อยละ 4.3 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารต่อหน่วย (Passenger Yield) อยู่ที่ 4.04 บาท ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ร้อยละ 2.5 ส่งผลให้งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,865.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ การลดลงของรายได้เป็นผลมาจากธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนามบินซึ่งลดลงร้อยละ 4.0 และ 9.4 ตามลำดับ สำหรับรายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ เติบโตขึ้นร้อยละ 5.8 และ 12.2 ตามลำดับ

ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเฉลี่ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้น และการรับรู้ต้นทุนผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 187.2 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 189.6 ล้านบาท บริษัทฯ รายงานผลขาดทุนต่อหุ้นสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น

นายพุฒิพงศ์กล่าวต่อว่า สำหรับในไตรมาส 2 ของปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดเส้นทางบินตรงใหม่ เชื่อมระหว่างเชียงใหม่-หลวงพระบาง โดยให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มจานวนเที่ยวบินในเส้นทางยอดนิยม อาทิ เชียงใหม่-กระบี่ (เที่ยวเดียว) เพิ่มเป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และกระบี่-กรุงเทพฯ (เที่ยวเดียว) เพิ่มเป็น 28 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

และในไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีการปรับลดเที่ยวบินในบางเส้นทางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร ได้แก่ กรุงเทพฯ–ภูเก็ต (เที่ยวเดียว) จาก 56 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็น 49 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และเส้นทางเชียงใหม่–กรุงเทพฯ (เที่ยวเดียว) จาก 39 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็น 35 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

นายพุฒิพงศ์กล่าวต่อไปอีกว่า ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนผู้โดยสาร 1.3 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 ทั้งนี้ผู้โดยสารส่วนใหญ่มาจากจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ในภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ร้อยละ 26.0 ในประเทศไทยร้อยละ 22.0 และในภูมิภาคยุโรปร้อยละ 17.0 ของผู้โดยสารทั้งหมด”

สำหรับแผนธุรกิจครึ่งปีหลังนั้นบริษัทฯ ยังคงดำเนินการเพื่อแสวงหาธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ และทำกำไรให้กับบริษัทฯ การจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งในด้านช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ อาทิ บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Shopee) รวมถึงแผนกระตุ้นยอดขายในเส้นทางบินต่างๆ เพื่อให้เกิดการเดินทางมากขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ