“ไต้หวัน” โหมเจาะตลาดไทย ชงเปิด “ฟรีวีซ่า” กระตุ้นเที่ยว 2 ประเทศ

“ไต้หวัน” โหมเจาะตลาดไทย ชงเปิด “ฟรีวีซ่า” กระตุ้นเที่ยว 2 ประเทศ

สัมภาษณ์

หลังจากเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องนักท่องเที่ยวไทยก็แห่เดินทางออกนอกประเทศกันสนุกสนาน ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเอาต์บาวนด์ หรือคนไทยเที่ยวนอก ในปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในรอบหลายปีที่ผ่านมา โดยนอกจากญี่ปุ่น, เกาหลี ที่เป็นที่นิยมของคนไทยแล้ว “ไต้หวัน” เป็นอีกประเทศที่คนไทยให้ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก หลังจากที่ไต้หวันประกาศยกเว้นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยในช่วงที่ผ่านมา

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ “โทนี่ หวู่” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวไทยซึ่งถือเป็นตลาดดาวรุ่งของไต้หวัน ไว้ดังนี้

ไทยครอง No.4 ตลาดอาเซียน

“โทนี่ หวู่” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำประเทศไทย บอกว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไทยเป็นประเทศที่อัตราการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันเติบโตมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 10% หรือคิดเป็นจำนวนทั้งหมดประมาณ 3.2 แสนคน จากแนวโน้มนี้ทำให้ประเทศไทยขยับมาอยู่ในอันดับที่ 4 ของนักท่องเที่ยวอาเซียนที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันมากที่สุด รองจากมาเลเซีย จำนวน 5.2 แสนคน, เวียดนาม จำนวน 4.9 แสนคน และสิงคโปร์ 4.6 แสนคน ตามลำดับ

สำหรับปี 2562 นี้พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้าสู่ไต้หวันมากกว่า 9.8 หมื่นคน เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 26.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้คาดว่าในปี 2562 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางไปเที่ยวไต้หวัน อาจจะเติบโตมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่ 3.6 แสนคน และที่น่าจับตาคือ อาจแซงสิงคโปร์ขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 3 ได้

“ฟรีวีซ่า” หนุนไทยแห่เที่ยว 

“โทนี่ หวู่” อธิบายว่า สาเหตุของการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของนักท่องเที่ยวไทยนั้น เกิดจากการยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือการเปิดฟรีวีซ่าของไต้หวันให้กับนักท่องเที่ยวหลายชาติรวมถึงไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บวกกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินจากไทยสู่ไต้หวัน

โดยหลังจากการเปิดฟรีวีซ่าของไต้หวันในช่วงที่ผ่านมา เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้มีทั้งการเปิดเส้นทางใหม่ และการเพิ่มเที่ยวบินจากไทยสู่ไต้หวันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น กรุงไทเป, ไทจง และเกาสง ทำให้ปัจจุบันเส้นทางบินจากประเทศไทยสู่ไต้หวันมีจำนวนเที่ยวบินประมาณ 20 เที่ยวบินต่อวัน

ในจำนวนนี้แบ่งเป็นจากต้นทางกรุงเทพฯ จำนวน 18 เที่ยวบินต่อวัน และจากเชียงใหม่ 2 เที่ยวบิน นอกจากนี้ ไต้หวันยังได้รับการตอบรับและความชื่นชอบจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นำมาบอกต่อ จนก่อให้เกิดความสนใจและความนิยมในการท่องเที่ยวไต้หวันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

คาดอีก 5 ปีทะลุ 1 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 นี้ ทางสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำประเทศไทย ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวไต้หวันเพิ่มอีก 10% หรือขยับจาก 3.2 แสนคน เป็น 3.6 แสนคน และตั้งเป้าหมายว่าภายใน 5 ปีนับจากนี้จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวไต้หวันให้ได้ถึง 1 ล้านคน

โดยเชื่อว่าหากไทยมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวไต้หวันจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันเที่ยวไทย และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวไต้หวัน รวมถึงทำให้การส่งเสริมทางการตลาดทำได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นผลบวกอย่างมากกับทั้ง 2 ฝ่ายด้วย

แนะไทยเปิด “ฟรีวีซ่า” 

“โทนี่ หวู่” ยังบอกอีกว่า แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (ฟรี VOA) อยู่ แต่มาตรการดังกล่าวนี้ทำให้นักท่องเที่ยวต้องมาดำเนินการขอวีซ่าที่สนามบิน ทำให้นักท่องเที่ยวต้องใช้เวลาหลังจากถึงประเทศไทยแล้วในสนามบินนานขึ้น จนอาจจะก่อให้เกิดความไม่สะดวก จึงมองว่ามาตรการดังกล่าวนี้แม้จะจูงใจนักท่องเที่ยวได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังถือว่ามีขั้นตอนเงื่อนไขอีกมาก ต่างจากการเปิดฟรีวีซ่า

และนอกจากการสนับสนุนที่ทางสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ มีต่อมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว “โทนี่ หวู่” ยังบอกด้วยว่า ทางสำนักงานยังได้เตรียมแผนการที่จะปลุกกระแสการท่องเที่ยวไต้หวันในไทยอย่างยั่งยืนอีกหลายประการ

เตรียมโปรโมต “เมืองรอง”

โดยมีเป้าหมายในการขยายการท่องเที่ยวไปยังเมืองเล็กที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของไต้หวัน รวมถึงสร้างการรับรู้ถึงแง่มุมใหม่ที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งในขณะนี้ทางสำนักงานทุ่มกำลังให้กับการโปรโมตเมืองชั้นสองที่อุดมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมใกล้ไทจงอาทิ เมืองหนานโถว ก่อนจะเดินหน้าขยับไปโปรโมตเมืองไถหนานในเดือนพฤศจิกายน จากนั้นมีแผนจะโปรโมตเมืองผิงตง, ฮวาเหลียน และไถตง ในลำดับถัดไป

และพร้อม ๆ กันนี้ ยังมีแผนเดินหน้าทำตลาดแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มที่ทางสำนักงานเล็งเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมในตลาดไทย คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวครอบครัว เนื่องจากคนไทยมีวัฒนธรรมความเชื่อมโยงของครอบครัวเหมือนกันกับไต้หวัน และไต้หวันก็เป็นสถานที่ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัย

กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการศึกษา สำหรับกลุ่มวัยเรียนในไทยที่ต้องการไปศึกษาคอร์สทั้งระยะสั้นและระยะยาวในไต้หวัน เนื่องจากสถาบันการศึกษาในไต้หวันได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นต้นรวมถึงมีแผนเดินหน้ารณรงค์กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่นิยมเดินสายไหว้พระในไต้หวัน ตามความนิยมและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยที่นิยมเดินทางเพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

คาดปีนี้ทะลุ 4 แสนคน

ทั้งนี้ มั่นใจว่าหลังจากกระทรวงการต่างประเทศ ไต้หวัน ประกาศขยายอายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (ฟรีวีซ่า) ของไต้หวันให้กับนักเดินทางจากไทย, บรูไน, ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย ออกไปเป็นเวลา 1 ปี หรือสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จะส่งผลบวกต่อนักท่องเที่ยวขาเข้าของไต้หวันจากทุกชาติ รวมถึงไทยอย่างแน่นอน

โดยคาดว่าเมื่อรวมเข้ากับสถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งค่าที่ทำให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าสู่ไต้หวันมากขึ้นแล้วนั้นจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไทยในไต้หวันสำหรับปีนี้เพิ่มขึ้นได้ราว 30% และอาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไทยในไต้หวันปีนี้พุ่งทะลุ 4 แสนคนได้


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ