ทอท. เปิดแผนดอนเมืองเฟส 3 รับผู้โดยสาร 50 ล้านคน

ทอท. เปิดแผนดอนเมืองเฟส 3 รับผู้โดยสาร 50 ล้านคน

ผู้โดยสารทะลักสนามบินดอนเมือง ! ทอท.เร่งแผนพัฒนาเฟส 3 รองรับผู้โดยสารได้ถึง 50-55 ล้านคน เผยสนามบินสุดแออัด ผู้โดยสารล้นเกินขีดความสามารถรองรับ พร้อมจ่อปรับโยกย้ายพื้นที่ภายใน-เพิ่มช่อง ตม.หวังเพิ่มโฟลว์ผู้โดยสาร

เรืออากาศโทสัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานดอนเมืองมีปัญหาเรื่องความแออัดของสนามบินอย่างมาก เนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการเกินขีดความสามารถในการรองรับเป็นจำนวนมาก หรือมีจำนวนถึงราว 40 ล้านคนต่อปี ขณะที่ศักยภาพในการรองรับสูงสุดอยู่ที่ 35 ล้านคนต่อปีเท่านั้น

บริษัทจึงต้องเร่งให้มีอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของผู้โดยสารต่อพื้นที่ตามโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 ภายใต้งบประมาณ 4 หมื่นล้านบาท โดยเชื่อว่าหลังจากอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2566 ท่าอากาศยานดอนเมืองจะมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 40 ล้านคนต่อปี

เรืออากาศโทสัมพันธ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากบอร์ด ทอท.แล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกระทรวงคมนาคมพิจารณาเพื่อส่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยทันทีที่ผ่าน ครม. บริษัทจะเริ่มกระบวนการรื้อถอนอาคารเดิมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี พร้อมทั้งออกแบบก่อสร้างก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

“เมื่อ 4-5 ปีก่อนจำนวนผู้โดยสารในประเทศของสนามบินดอนเมืองเติบโตขึ้นประมาณ 10-20% ต่อปี เนื่องจากการขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่ำ ในขณะที่ปัจจุบันอัตราการเติบของจำนวนผู้โดยสารในประเทศลดลงเหลือเพียง 1-2% ต่อปี สวนทางกับจำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่เติบโตขึ้นมากกว่า จนทำให้สัดส่วนของเที่ยวบินในประเทศกับระหว่างประเทศเปลี่ยนจาก 37:63 เป็น 45:55” เรืออากาศโทสัมพันธ์ กล่าวและว่า จากแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้ทำให้บริษัทเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานตามพฤติกรรมผู้โดยสาร โดยเปลี่ยนอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 จากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นอาคารผู้โดยสารในประเทศ และกำหนดให้อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ไว้เป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ส่วนอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จะปรับให้สามารถเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างการให้บริการผู้โดยสารในประเทศและผู้โดยสารนอกประเทศตามสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่รอการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 นี้ แผนงานต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเพื่อกระจายผู้โดยสารและลดภาวะแออัด หรือปรับวิธีการใช้พื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การขยับเครื่องเอกซเรย์จากทิศใต้ไปอยู่บริเวณทิศเหนือ การเจรจากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มช่องให้บริการแก่ผู้โดยสารจาก 36 ช่อง เป็น 50 ช่อง รวมถึงมีแผนย้ายพื้นที่ VAT refund เป็นต้น

นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการเชื่อมต่อสนามบินกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีแดง โดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั้น ทอท.เตรียมที่จะเจรจากับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อนำรถโดยสารประจำทางมาวิ่งเชื่อมต่อสนามบินกับสถานี คปอ. และสถานีสะพานใหม่ เพื่อประเมินจำนวนผู้ใช้งานก่อนจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการสร้างโมโนเรลเชื่อมต่อในเส้นทางดังกล่าวต่อไป

“ในช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมาสนามบินดอนเมืองมีจำนวนผู้โดยสารเกือบ 40 ล้านคนแล้ว แต่ก็คาดว่าตัวเลขรวมทั้งปีของปีนี้จำนวนผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองน่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ราว 1-2%”

เรืออากาศโทสัมพันธ์ ยังกล่าวถึงแนวโน้มสำหรับปี 2563 ด้วยว่า คาดว่าจำนวนผู้โดยสารก็จะเติบโตขึ้นเฉลี่ย 1-2% หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 41-42 ล้านคน และเพิ่มเป็น 45 ล้านคน ในปี 2566 โดยคาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นการขยายการลงทุนในเฟส 3 แล้วจะทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 50-55 ล้านคนต่อปี

“เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหารท่าอากาศยานดอนเมืองได้เดินทางเยือนท่าอากาศยานดานัง ประเทศเวียดนาม พร้อมได้แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้บริหารสนามบินและเราพร้อมที่จะนำจุดแข็งของเพื่อนบ้านมาปรับใช้ โดยเฉพาะเรื่องความรวดเร็วและต่อเนื่องในการก่อสร้างและดำเนินงานที่ทำให้การบริหารจัดการสนามบินเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” เรืออากาศโทสัมพันธ์ กล่าว


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ