ก.ท่องเที่ยวฯหนุน”อพท.” ต้นแบบชุมชนเที่ยวยั่งยืน

รมต.พิพัฒน์ หนุน อพท.เพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวชุมชน-แหล่งท่องเที่ยว เชื่อเป็นฐานสำคัญที่ทำให้อุตฯท่องเที่ยวของประเทศมีศักยภาพ-เติบโตอย่างยั่งยืน เผยปี”62 พื้นที่ต้นแบบชุมชนยั่งยืนมีรายได้เพิ่ม 20.14% พร้อมทั้งช่วยเกิดการกระจายรายได้ชัดเจน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยปัจจุบันคาดการณ์ว่าในปีนี้ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 3.38 ล้านล้านบาท ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มีสัดส่วน 22% ต่อ GDP ในปี 2565 และเพิ่มขึ้นเป็น 30% ต่อ GDP ในปี 2580 แต่ทุกวันนี้แม้รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวถูกละเลย จนส่งผลให้สภาพการท่องเที่ยวปัจจุบันปัจจัยด้านดีมานด์เติบโตขึ้นต่อเนื่อง แต่ปัจจัยทางด้านซัพพลายกลับไม่มั่นคง

นายพิพัฒน์กล่าวว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ถือเป็นหน่วยงานสำคัญ เป็นหน่วยงานต้นน้ำที่เข้ามาเติมเต็มการทำงานด้านการท่องเที่ยว ด้วยภารกิจการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

“อพท.ทำหน้าที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ สร้างต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยต้องออกแบบและวางแผนการพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้” นายพิพัฒน์กล่าวและว่า อพท.สามารถพัฒนาจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วัฒนธรรม และชุมชน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี การท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน เกิดการสืบสาน เกิดเป็นความสุข และรอยยิ้ม ของผู้คนที่พร้อมจะผนึกกำลังนำพาการท่องเที่ยวของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในการแข่งขันระดับโลก

ด้านนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานของปี 2562 ประกอบด้วย4 ด้านหลัก ได้แก่ ความปลอดภัย, สะอาด,เป็นธรรม และการกระจายรายได้สู่ชุมชน และลดความเหลื่อมล้ำ (sustainability)

“ตลอด 16 ปีที่ผ่านมา อพท.ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนในพื้นที่พิเศษ โดยปีนี้ อพท.ได้นำความสำเร็จมาเผยแพร่ผ่านการประชุมสัมมนา DASTA Forum 2019 พร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยั่งยืนจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจำนวนมาก ตลอดทั้งวันเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา” นายทวีพงษ์กล่าว

โดยในปี 2562 นี้ ได้ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น และดัชนีการกระจายรายได้ (Gini) เฉลี่ย 0.315 ซึ่งเป็นค่าที่ดีกว่าการกระจายรายได้ของทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่าชุมชนที่ อพท.เข้าไปพัฒนามีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น 20.14% และผ่านเกณฑ์ระดับความอยู่ดีมีสุขที่ อพท.กำหนดร้อยละ 87.59 จากตัวเลขดังกล่าวนี้ยืนยันได้ว่าการท่องเที่ยวสามารถเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับชุมชนได้จริง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ