“เที่ยวชุมชน” หนุนเศรษฐกิจฐานราก

รมว.การท่องเที่ยวฯ มั่นใจการท่องเที่ยวโดยชุมชนช่วยฟื้นเศรษฐกิจฐานราก-เป็นกลไกสำคัญช่วยกระจายรายได้ เดินหน้าดันกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ขึ้นแท่นกระทรวงเศรษฐกิจ พร้อมทำแผนชงสำนักงบฯ จัดสรรงบฯให้หน่วยงานที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น คาดปี”63 นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเป็น 42 ล้านคน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ บ้านไร่กองขิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ว่า การเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวจำเป็นที่จะต้องเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับรองรับผู้มาเยือน ดังนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงตอบโจทย์ทั้งเรื่องการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ฐานราก เพราะแต่ละชุมชนมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่มีเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเติบโตของการท่องเที่ยวสูง เช่น มาเลเซีย เวียดนาม พม่า เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การทำท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีทิศทางของการพัฒนา จุดนี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.จะยังเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ ที่ทำงานต้นน้ำให้เกิดความเข้มแข็งได้ เพราะ อพท.จะนำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ไปพัฒนาบนฐานทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ ให้เกิดเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

ขณะที่กรมการท่องเที่ยวคือหน่วยงานกลางน้ำที่ทำหน้าที่นำกฎหมายกฎระเบียบมาใช้กำหนดการทำท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเป็นสากล และหน่วยงานปลายน้ำอย่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะทำหน้าที่ด้านการตลาด นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดการรับรู้ต่อไป

นายพิพัฒน์กล่าวด้วยว่า ท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ ดังนั้น จึงต้องผลักดันให้รัฐบาลเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งนอกจากตนจะผลักดันให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ ในการจัดทำงบประมาณปี 2564 ที่เตรียมดำเนินการนั้น ยังมีแผนผลักดันให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น หรืออย่างน้อยต้องเพียงพอกับภารกิจที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมาย เพราะต้องทำงานต้องสู้กับทั้งสภาวะโลกและสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

“ในปี 2563 นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยที่ 42 ล้านคน เพิ่มขึ้นราว 2 ล้านคน จากปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยจบที่ตัวเลข 40 ล้านคน” นายพิพัฒน์กล่าว

Advertisement