“อพท.”ตั้งรับผลกระทบโควิด ผนึกเอกชนปลุกเที่ยวชุมชน

file. photo by villagetourism.tourismthailand

อพท.เตรียมแผนรับมือผลกระทบไวรัสโควิด เผยมุ่งพัฒนา เพิ่มศักยภาพให้กับชุมชน-แหล่งท่องเที่ยวตามแผนงานเดิม ทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้ได้ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เอกชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อบริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ อพท.ในฐานะหน่วยงานต้นน้ำ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯยังคงใช้ช่วงเวลานี้มุ่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้

อาทิ 1.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้ได้มาตรฐาน top 100 และการขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อพท.ได้เตรียมการภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเริ่มดีขึ้น โดยจะปรับแผนการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนของการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคเอกชน โดยการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 จัดเป็นกิจกรรมอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่นให้แก่ชุมชน โดยใช้มัคคุเทศก์อาชีพเป็นวิทยากรให้ความรู้

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชน ขณะเดียวกัน มัคคุเทศก์อาชีพก็จะมีรายได้และมีงานทำจากความชำนาญที่มีอยู่ และจะร่วมกับบริษัทนำเที่ยวพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนและพื้นที่ของ อพท. เพื่อให้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

และ 2.ส่วนของการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว จะร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ (สทท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ฯลฯ กระตุ้นการท่องเที่ยว โดยจะดำเนินการภายหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

Advertisment

“ทั้ง 2 กิจกรรดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือมัคคุเทศก์และบริษัทนำเที่ยว และช่วยแก้ไขปัญหาภาคท่องเที่ยวที่จะได้ผลกระทบ โดยการปรับแผนการดำเนินงานนี้ อพท.จะใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2563 ตามเดิม ปรับเปลี่ยนเพียงกิจกรรมในการดำเนินงาน ยังคงไว้ซึ่งเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ อพท. ในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายมุ่งสู่ความยั่งยืน” นายทวีพงษ์กล่าว