โควิดทุบ “แอร์เอเชีย” ร่วง ประเดิมไตรมาสแรกขาดทุน 671 ล้าน!

“แอร์เอเชีย” เจอโควิดทุบไตรมาส 1 ร่วง พลิกจากกำไรเป็นขาดทุน 671 ล้านบาท! พร้อมขาดทุนต่อหุ้น 0.1385 บาท หลังโรคระบาดทำหยุดบิน-ลดไฟล์ทในนอกประเทศต่อเนื่อง เผยกระทบผลดำเนินการ-กระแสเงินสด ส่งหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV ผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้เปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563 ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีใจความสำคัญว่า ในไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ ขาดทุนในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 671,484,000 บาท จากที่เคยมีกำไรกว่า 497,204,000 บาทในช่วงเดียวกันของปี 2562 และขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.1385 บาท จาดที่เคยมีกำไรต่อหุ้น 0.1025 บาทในช่วงเดียวกันของปี 2562


โดยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำงวดระบุว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ขยายวงกว้างและทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ รวมถึงทำให้ธุรกิจการบินของกลุ่มต้องหยุดทำการบินหรือจำกัดจำนวนเที่ยวบินจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทประกาศหยุดบินชั่วคราวสำหรับเส้นทางบินภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 และเส้นทางบินระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 


ทำให้ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดในปัจจุบันและในอนาคตของกลุ่มบริษัท โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนรวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนรวมอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการจัดหาเงิน ปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจ และลดค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท และเชื่อมั่นว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยทำให้กลุ่มบริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ