ทอท.แจงสัญญาคิงเพาเวอร์ ยึดหลัก”ถูกต้อง-เป็นธรรม”

ทอท.แจงยิบ ! ประกาศการดำเนินกิจการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม เผยเตรียมเปิดให้มีการประมูล Pick up Counter ที่สุวรรณภูมิ หลังสัญญาเดิมสิ้นสุดลงในปี”63 รูปแบบเดียวกับที่ภูเก็ต

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า การให้สัมปทานกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในการทำสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์และสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรภายในอาคารผู้โดยสารของ ทอท. ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และหลักวิชาการ

สำหรับการเปิดให้บริการจุดส่งมอบสินค้าปลอดอากรในสนามบิน (Pick up Counter) ณ ท่าอากาศยานของ ทอท.นั้น คณะกรรมการ ทอท.ได้จัดให้มีการเปิดประมูล “พื้นที่เชิงพาณิชย์” ทุกประเภทตามขอบเขตสัญญา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน คณะกรรมการ ทอท.มีการเปลี่ยนรูปแบบประมูล ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) เมื่อปี 2558 โดยแยกพื้นที่ Pick up Counter ออกจากพื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน และได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลจะต้องอนุญาตให้ผู้ประกอบการรายอื่นสามารถใช้ Pick up Counter ได้ด้วย หรือเรียกตามสากลว่า Common Use

ทั้งนี้ ในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) สัญญาฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2563 หลังจากนั้น ทอท.จะเปิดให้มีการประมูล Pick up Counter โดยดำเนินการคล้ายกับที่ ทภก. แต่จะมีการพิจารณาว่าควรจะดำเนินการในรูปแบบ Common Use หรืออาจให้มี Pick up Counter ของทุกบริษัท ซึ่งจะมีการพิจารณารูปแบบดังกล่าวในระยะต่อไป

สำหรับประเด็นที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ว่าจะมีการยื่นฟ้องคณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร ทอท. ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบหลายคำฟ้องในการทำสัญญาเอื้อประโยชน์กับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นั้น ทอท.ยินดีที่จะไปชี้แจงข้อเท็จจริงให้ศาลทราบ หากจะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากตลอดระยะเวลาการบริหารสัญญาที่ผ่านมา คณะกรรมการ ทอท. และผู้บริหาร มิได้มีการกระทำการใด ๆ อันเป็นการหลีกเลี่ยง หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใด