ประกาศแล้ว! ยกเว้นค่าธรรมเนียมธุรกิจโรงแรม 1 ก.ค.’63 – 30 มิ.ย.’65

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ.2563 ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 โดยลดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ