การบินไทย ประกาศ “ลดเงินเดือน” พนักงานต่ออีก 5 เดือน ถึงสิ้นปี’63

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่าเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 บมจ.การบินไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขอฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลายกลาง ได้ส่งหนังสือแจ้ง แนวปฏิบัติตามประกาศบริษัทฯ เรื่อง การปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน ในรูปแบบการลาหยุดโดยไม่รับ เงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถือเป็นการปรับลดเงินเดือนต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทนไปแล้ว 3 เดือน

สำหรับการลดเงินเดือนและค่าตอบแทนของระดับพนักงาน โครงการ Together We Can ในช่วงตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 -31 ธันวาคม 2563 เป็นการให้พนักงาน “ลาหยุด” โดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน(Leave Without Pay) จำนวน 1-10 วัน ต่อเดือน โดยแบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้

  1. เงินเดือนและค่าตอบแทนไม่เกิน 20,000 บาท กำหนดให้ลา 1 วัน/เดือน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 3.33 %
  2. ตั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาท กำหนดให้ลา 2 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 6.67%
  3. ตั้งแต่ 30,001 – 40,000 บาท กำหนดให้ลา 3 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 10.0%
  4. ตั้งแต่ 40,001 – 60,000 บาทกำหนดให้ลา 5 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 16.67%
  5. ตั้งแต่ 60,001 – 100,000 บาทกำหนดให้ลา 6 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 20.0%
  6. ตั้งแต่ 100,001 – 150,000 บาทกำหนดให้ลา 8 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 26.67%
  7. ตั้งแต่ 150,001-200,000 บาทกำหนดให้ลา 9 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 30.0 %
  8. ตั้งแต่ 200,001 บาทขึ้นไป กำหนดให้ลา 10 วัน เทียบเท่าการปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 33.33%

โดยการบินไทย ได้แจ้งขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนเข้าร่วมโครงการฯ แสดงความประสงค์ลาหยุดเป็นการล่วงหน้า และในการนี้ ฝ่ายบริการบนครื่องบินได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องตามประกาศบริษัทฯ และนโยบายของสายปฏิบัติการ โดย ให้พนักงานต้อนรับบนครื่องบิน กรอกข้อความและลงนามในแบบฟอร์ม “ใบแสดงความจำนงยินยอมลาหยุดตามโครงการการลหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (โครงการ Together We Can)” และ click ช่องทางOnline ผ่าน e-Personnel Information

เมื่อพนักงานต้อนรับฯ แสดงความจำนงในระบบตามข้อ 1 แล้ว ต้นสังกัดจะจัดสรรวันลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนและค่าตอบแทน (Code 5300/ 53) และระยะเวลาในการหยุดตามความเหมาะสม ในตารางบินให้กับพนักงาน

โดยเมื่อได้รับอนุมัติกรจัดสรรวันลาหยุดตามโครงการฯ แล้ว พนักงานไม่สามารถถอนคืน หรือยกเลิก หรือลดจำนวนวันลาหยุดฯ ตามที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรฯ ไว้แล้ว แต่สามารถสลับเปลี่ยนวันลาหยุดทดแทนได้ภายในเดือนนั้นๆ ก่อนหักเงินเดือน (ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน) เมื่อหักเงินเดือนแล้วไม่สามารถแก้ไขได้

นอกจากนี้ในส่วนของผู้บริหารระดับ EVP (สัญญาจ้าง) จากเดิมถูกปรับลดเงินเดือนและค่าตอบแทน 50 % จะปรับลดเพิ่มเป็น 70 % , ผู้บริหาร EVP ปรับลดเท่าเดิม 50 % และ ผู้บริหารระดับ VP ปรับลดเงินเดือน 40 %

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ