“ชาญศิลป์” นำทัพบินไทยขึ้นศาลล้มละลาย ไต่สวน “ฟื้นฟูกิจการ”

การบินไทย

“ชาญศิลป์” นำทัพคณะผู้จัดทำแผนฯ ขึ้นศาลล้มละลายกลาง ไต่สวน “ฟื้นฟูกิจการ-แต่งตั้งผู้จัดทำแผน” มั่นใจผ่านฉลุย-คาดศาลใช้ 1-2 สัปดาห์ก่อนมีคำสั่ง พร้อมเปิดแจ้งมูลหนี้

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานจากศาลล้มละลายกลาง แจ้งวัฒนะว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมายังศาลล้มละลายกลางตามคำสั่งนัดไต่สวนเรื่องขอฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยรับหน้าที่ตัวแทนลูกหนี้ขึ้นเบิกความ เพื่อขออนุมัติใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1.การบินไทยควรได้รับการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ 2.ควรแต่งตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอหรือไม่

โดยมีคณะผู้จัดทำแผนจากการบินไทยทั้ง 6 คนเดินทางมาร่วมพิจารณาคดี ได้แก่ 1.พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 2.นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล 3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 4.นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 5.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และ 6.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รวมถึงบริษัทอีวายคอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ส่วนการพิจารณาคดีมีผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องพิจารณาคดี เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงที่ประกอบไปด้วยลูกหนี้ เจ้าหนี้ผู้ยื่นคัดค้าน และผู้ที่มีเอกสารหลักฐานที่ต้องการยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเท่านั้น ขณะที่เจ้าหนี้อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งและสื่อมวลชนศาลได้จัดสรรพื้นที่ภายนอกให้รับชมผ่านจอถ่ายทอดสดตลอดการพิจารณาคดี ก่อนการไต่สวนจะเริ่มต้นในเวลาราว 10.15 น.

โดยก่อนหน้านี้นายชาญศิลป์เคยชี้แจงกับสื่อมวลชนว่า สายการบินมีความมั่นใจและความพร้อมที่จะเข้ารับการไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจำเป็นทั้งหมด เพื่อนำเสนอต่อศาลล้มละลายกลางอย่างเต็มที่ แม้จะมีเจ้าหนี้ที่ไม่เห็นด้วยกับแผนฟื้นฟูกิจการราว 10% ของมูลหนี้ และที่ผ่านมาการบินไทยได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เจ้าหนี้ตามช่องทางต่างๆ เพื่อให้เจ้าหนี้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของการบินไทยอย่างถูกต้องและทั่วถึง


พร้อมคาดใช้เวลาราว 1-2 สัปดาห์ก่อนศาลจะมีคำสั่งออกมา และการบินไทยจะเข้าสู่กระบวนการเปิดให้เจ้าหนี้แจ้งมูลหนี้กับการบินไทย โดยจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการแจ้งมูลหนี้สำหรับเจ้าหนี้หลังจากศาลมีคำสั่ง