“อพท.” ประกาศสรรหา ผอ.คนใหม่ ปิดรับสมัครโค้งสุดท้าย 13 พ.ย.นี้

อพท. ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เผยผู้มีสิทธิต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 61 ปี มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของ อพท. สนใจส่งใบสมัครได้ถึง 13 พฤศจิกายนนี้

รายงานข่าวจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ พพท. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม อาศัยอำนาจตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการรองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาป็นผู้อำนวยการทั่วไปต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 61 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง และผู้สมัครจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจของ อพท. ที่เกี่ยวกับการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


รวมถึงมีประสบการณ์การทำงาน/การบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการ พพท.กำหนด โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.dasta.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-347-3480 พร้อมส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ