“ซาฟารีเวิล์ด-ภูเก็ตแฟนตาซี” ผลประกอบการ ทรุดกว่า 1,000%

“ซาฟารีเวิล์ด-ภูเก็ตแฟนตาซี” ผลประกอบการปี’63 ทรุดกว่า 1,000% ขาดทุนสุทธิ 657 ล้านบาท พิษ “โควิด-19” ทำนักท่องเที่ยวต่างชาติหายวับฉุดรายได้ฮวบ-หนี้สินพุ่ง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 บริษัทซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ผลประกอบการในปี 2563 กลุ่มบริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 657.14 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 56.73 ล้านบาท จำนวน 600.41 ล้านบาท หรือลดลง 1,058.36%

โดยเป็นผลขาดทุนของ SAFARI จำนวน 220.84 ล้านบาท และ ผลขาดทุนของบริษัทย่อย จำนวน 436.30 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อย (ภูเก็ตแฟนตาซี) ได้ปิดกิจการชั่วคราวตั้งแต่กลางเดือน มี.ค.2563 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 471 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม 296.15 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 84.82 ล้านบาท และรายได้จากการดำเนินงานอื่น 90.02 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมลดลง 1,334.80 ล้านบาท หรือลดลง 73.92%

โดยมีสาเหตุมาจากการลดลงของจำนวนผู้เข้าใช้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ และ การเปลี่ยนไปตามแผนธุรกิจใหม่ ซึ่งเน้นกลุ่มลูกค้าหลักเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ทดแทนกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงจากสถานการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อีกทั้งบริษัทต้องปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่19 มี.ค.2563 ถึงวันที่ 2 ก.ค.2563 และ ภูเก็ตแฟนตาซี ต้องปิดกิจการชั่วคราวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.2563 จนถึงปัจจุบัน

ขณะที่บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เพิ่มขึ้น 74.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 53.89% เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของหุ้นกู้ระยะสั้นและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อีกทั้งยังมีการหยุดบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเข้าเป็นต้นทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิกบางส่วนที่มีการหยุดระงับการก่อสร้างชั่วคราว ด้านหนี้สินของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น 22.46% ในปี 2563 อยู่ที่ 5,625.12 ล้นบาท

สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ 712.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 4,069.69 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการคาร์นิวัลเมจิก และ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 328.10 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการปรับใช้มาตรฐานบัญชีไทยฉบับที่ 16 (TFRS 16) ซึ่งมีการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่า 42.72 ล้านบาท เข้ามาด้วย

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.04 เท่า ลดลงจาก 0.11 เท่า ณ วันสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จำนวน 1,150.93 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานลดลง ส่งผลให้กระแสเงินสดลดลง เป็นสำคัญ ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเป็น 1.7 เท่า จากเดิม 1.16 เท่า

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ