เช็กเงื่อนไข “ทัวร์ เที่ยว ไทย” รับ 5,000 บาท 1 ล้านสิทธิ์ เริ่มเดือน พ.ค.

ทัวร์ เที่ยว ไทย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ “ทัวร์ เที่ยว ไทย” อุดหนุนเงินท่องเที่ยว รายละไม่เกิน 5,000 บาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ์ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564 เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ โครงการ “ทัวร์ เที่ยว ไทย” ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยวงเงิน 5,000 ล้านบาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ์

สำหรับ “ทัวร์ เที่ยว ไทย” ปรับปรุงมาจาก “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ซึ่งเป็นการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีการขยายอายุผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดเพียงผู้สูงอายุเท่านั้น

เงื่อนไขร่วม ทัวร์ เที่ยว ไทย

 • ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน
 • รัฐบาลสนับสนุนเงินในลักษณะร่วมจ่าย (Co-Payment) 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย
 • รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ประชาชน 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์
 • แพ็กเกจที่เลือกไปท่องเที่ยวจะต้องเป็น การเดินทางข้ามจังหวัดในวันธรรมดา คือ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี
 • แพ็กเกจที่เลือกจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน โดยจะต้องไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี
 • การซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวจะต้องชำระผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ระยะเวลา ทัวร์ เที่ยว ไทย

 • วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564

ผู้ประกอบการร่วม ทัวร์ เที่ยว ไทย

ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการ “ทัวร์ เที่ยว ไทย” มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกรมการท่องเที่ยว
 • จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
 • ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวก่อน
 • รับนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 3,000 ราย ถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ทัวร์ เที่ยว ไทย” ได้