“นกแอร์” เพิ่มทุนสำเร็จ! วางแผนใช้เงินหมุนเวียน-ปรับฝูงบิน-ขยายเส้นทาง

รายงานข่าวจากสายการบินนกแอร์ เปิดเผยว่า จากที่สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตั้งแต่วันที่ 16-20 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา สายการบินได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นรายเดิมในการเข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีผู้ถือหุ้นสนใจเข้าซื้อเกินจำนวนมากว่า 2,600,060,299 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 2 เท่าของหุ้นที่เปิดขายทั้งหมด จำนวน 1,135,999,882 หุ้น ทำให้นกแอร์ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ 1,703,999,823 บาท


โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ทางบริษัทฯ มีแผนเพื่อใช้ในกิจการเพื่อการดำเนินงาน เช่น เงินทุนหมุนเวียน การปรับปรุงฝูงบิน รองรับการขยายตัวของเส้นทางการบินที่เพิ่มขึ้นไปยังประเทศจีน และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน