“การบินไทย” แจงกรณีซ่อมอะไหล่เครื่องบิน เอ380 ไม่ทัน พร้อมนำรุ่นอื่นมาบินทดแทน

วันที่ 14 พ.ย. จากกรณี กรณีปัญหาเครื่องยนต์อะไหล่ของเครื่องบินแอร์บัส เอ380-800 จำนวน 1 ลำ ของการบินไทย นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่า บริษัทฯ รับทราบถึงปัญหาเครื่องยนต์อะไหล่ของเครื่องบินแอร์บัส เอ380-800 จำนวน 1 ลำ ซึ่งอาจส่งผลถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องถอดเครื่องยนต์ดังกล่าวส่งไปเข้าซ่อมบำรุง ณ ศูนย์ซ่อมของบริษัท โรลส์-รอยซ์ ที่สิงคโปร์ แต่บริษัท โรลส์-รอยซ์ไม่สามารถซ่อมเครื่องยนต์อะไหล่ให้เสร็จได้ทันเวลา โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจและได้เร่งรัดติดตามประสานงานกับบริษัท โรลส์-รอยซ์ เพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยตลอด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยได้นำเครื่องบินแบบอื่นมาทำการบินทดแทนในบางเส้นทางที่ใช้เครื่องบินแอร์บัส เอ 380-800 ทำการบินเป็นการชั่วคราว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้โดยสาร โดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใด และเมื่อบริษัท โรลส์-รอยซ์ ทำการซ่อมเครื่องยนต์อะไหล่แล้วเสร็จ และได้ส่งเครื่องยนต์อะไหล่กลับมายังบริษัทฯ ฝ่ายช่างจะเร่งติดตั้งเครื่องยนต์อะไหล่ดังกล่าวกับเครื่องบินแอร์บัส เอ 380-800 เพื่อนำเครื่องบินมาให้บริการตามปกติต่อไป

 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์