สงขลาซ่อม ‘สะพานแขวนท่าหลวง’ คาดแลนด์มาร์กใหม่ เสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานแขวนท่าหลวง ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ ซึ่งเป็นสะพานที่ใช้ข้ามคลองบางกล่ำ ยาว 64 เมตร ใช้งบประมาณ 3 ล้านบาท จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ จ.สงขลา เพื่อให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่

“มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดพักผ่อนและเป็นแลนด์มาร์กสำหรับการถ่ายภาพ การข้ามสะพานเส้นนี้จะเป็นการเดินเท้า เพื่อให้นักเดินทางได้สัมผัสบรรยากาศของสะพานแขวน ที่มีการยืดหยุ่นตามน้ำหนักเท้าที่ก้าวย่าง ซึ่งจะเพิ่มความสนุกสนานระหว่างสัญจร”

นายธวิท นบนอบ วิศวะกรโยธาปฏิบัติการ กล่าวว่าในความล้าช้าเนื่องจากขั้นตอนการก่อสร้างมีการใช้เทคนิคที่เกินจากการที่ได้ออกแบบไว้ การดึงสลิงเส้นใดเส้นหนึ่งเกินกำหนดกำลังที่จะรับได้ ทำให้เกิดน้ำหนักบนตะขอเกี่ยวสลิง จนเกิดความเสียหาย มีการปรับปรุงในรูปแบบใหม่ให้ดีขึ้น โดยวัสดุที่ใช้ ได้ทดสอบคุณภาพการรับแรงจริง คาดว่าเดือนสิงหาคมสามารถเปิดใช้ได้อย่างเป็นทางการ

 

ที่มา มติชนออนไลน์