แอร์ไลน์ปรับแผนบินภูเก็ต การบินไทย ยกเลิกโคเปนเฮเกน บางกอกแอร์เวย์ส หยุดบินสมุย ส.ค.นี้

แอร์ไลน์ไทย ปรับเที่ยวบินภูเก็ต

2 แอร์ไลน์ปรับแผนบินภูเก็ตแชนด์บอกซ์เดือนสิงหาคม “การบินไทย” ประกาศยกเลิกเส้นทางบินโคเปนเฮเกน-ภูเก็ต 1 สิงหาคม-30 กันยายนนี้ ด้าน “บางกอกแอร์เวย์ส” หยุดให้บริการเส้นทางสมุย – ภูเก็ต เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 3 สิงหาคมนี้เป็นต้นไปรับภูเก็ตออกคำสั่งยกระดับมาตรการคัดกรองคนเข้าจังหวัด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 แหล่งข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสายการบินไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บริษัทฯ มีแผนปรับเส้นทางการบินเข้าโครงการภูเก็ตแชนด์บอกซ์อีกครั้ง โดยจะยกเลิกเส้นทางการบินโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก) -ภูเก็ต เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 นี้ โดยจะเหลือเส้นทางบินจากยุโรปเข้าภูเก็ต 4 เส้นทาง ประกอบด้วย แฟรงก์เฟิร์ต-ภูเก็ต (ทุกวันศุกร์) , ปารีส-ภูเก็ต (ทุกวันศุกร์), ลอนดอน-ภูเก็ต (ทุกวันเสาร์ และซูริค-ภูเก็ต (ทุกวันเสาร์)

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ก็ได้ปรับเส้นทางการบินเพื่ออำนวความสะดวกให้กับผู้โดยสารต่างชาติและให้สอดรับกับการออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการให้บริการเที่ยวบินเส้นทางบินภายในประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยห้ามมิให้สายการบินปฏิบัติการบินรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 2 เส้นทางบิน คือ

Advertisement

เที่ยวบินที่ ทีจี 922 เส้นทางบินเดิม กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต เปลี่ยนเป็น กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-แฟรงก์เฟิร์ต ทำการบินทุกวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาเป็นต้นไป และเที่ยวบินที่ ทีจี 916 เส้นทางบินเดิม กรุงเทพฯ-ลอนดอน เปลี่ยนเป็นกรุงเทพฯ-ภูเก็ต-ลอนดอน ทำการบินทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารในเส้นทางจากภูเก็ตไปยัง ปารีส และซูริก ที่ต้องการเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เช่นเดียวกับแหล่งข่าวจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่เปิดเผยว่า จากประกาศคำสั่งของจังหวัดภูเก็ต ที่ 4202/2564 เรื่อง ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคที่สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศหยุดให้บริการเที่ยวบิน เส้นทางสมุย – ภูเก็ต (ไป-กลับ) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Advertisement

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สายการบินฯ ยังคงมีเที่ยวบินที่เปิดให้บริการตามปกติ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด ได้แก่ เที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) เฉพาะเที่ยวบินที่รองรับผู้โดยสาร ที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน และเส้นทางสมุย-สิงคโปร์ (ไป-กลับ) ทำการบินด้วยเครื่องบินแบบแอร์บัส 319 ให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี และอาทิตย์) ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับโครงการสมุยพลัสโมเดล

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการเที่ยวบินดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร หรือสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเป็นทราเวลเวาเชอร์ (Travel Voucher) เพื่อใช้ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินฯ สำหรับการเดินทางครั้งต่อไป โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com/travel-voucher โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

Advertisement