แอตต้า ปั้นโครงการ Tourism Game Changers สร้างความเข็มแข็งคนท่องเที่ยว

สมาคมแอตต้าจับมือ “ททท.-สกสว.-บพข.” ผุดโครงการ “Tourism Game Changers” สร้างความเข็มแข็งผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย หวังพลิกฟื้นธุรกิจ-สร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ

ทางสมาคมแอตต้าจึงได้จัดทำโครงการ “Tourism Game Changers” เสริมศักยภาพผู้ประกอบการ และเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว โดยร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

รวมทั้งยังมีแผนนำผลการวิจัยมาต่อยอดและใช้ประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาในประเด็นการท่องเที่ยวอย่างรับชอบ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ BGC Tourism ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย

ขณะที่นายอดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์ เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) กล่าวเสริมว่า โครงการดังกล่าวนี้จะมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมสมรรถนะการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ และองค์กรให้กลับมาเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนภารกิจการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งสมาชิกของแอตต้าทุกคนล้วนเป็นมืออาชีพในการทำตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งผลจากโควิดในครั้งนี้ทำให้พฤติกรรมและรูปแบบของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป การตระหนักถึงเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นสำคัญการเดินทางของนักท่องเที่ยวในอนาคต

ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนภารกิจหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ต้องเปิดตลาดนักท่องเที่ยวมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จึงขอนำเสนอโครงการนี้ที่เป็นเรื่องของการเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากโครงการฝึกอบรมรูปแบบ Mentorship โดยเชิญผู้ประกอบการจากทั่วโลก มาร่วมเสวนาบนแพล็ตฟอร์มออนไลน์โดยใช้เครือข่ายจากสมาชิกแอตต้าที่มีลูกค้าอยู่ทั่วโลกมาร่วมกันเสวนา เพื่อให้ผู้ประกอบการในไทยได้มีความพร้อมในการรองรับในอนาคตต่อไป


นายอดิษฐ์กล่าวด้วยว่า สำหรับรายละเอียดของโครงการ “Tourism Game Changers” นั้น ในปี 2564 นี้สมาคมฯ จะเปิดรับสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 1 จำนวน 80 คน เข้ามาฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ เป็นเวลา 4 สัปดาห์ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยหลักจากได้ผู้ร่วมอบรมแล้วจะประเมินผล ค้นหาจุดอ่อน และคัดกรองไปตามศูนย์ที่จัดตั้ง

ทั้งนี้ เนื้อหาหลักจะประกอบด้วยเรื่องการเงิน การตลาดออนไลน์ นวัตกรรมด้านดิจิตอล ด้านภาษี ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ โดยหลังสอบผ่านศูนย์บ่มเพาะ ผู้เรียนทั้งหมดเข้าเรียนหลักสูตร ”Responsible Tourism” และพบผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในแต่ละโซนของโลกในวันสุดท้ายการเรียน และทำ Business Matching กับผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวในภูมิภาค

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ