ภูเก็ตแชนด์บอกซ์ 1 เดือน เงินหมุนเข้าระบบเศรษฐกิจ 1.9 พันล้านบาท

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เผย 1 เดือนแรก “ภูเก็ตแชนด์บอกซ์” ต่างชาติเข้า 1.4 หมื่นคน มีรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจรวม 1,925 ล้านบาท เกิดการจ้างงาน-รักษาตำแหน่งงาน 2.7 พันคน รัฐมีรายได้จากภาษี 87 ล้านบาท

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการภูเก็ตแชนด์บอกซ์ในช่วง 1 เดือนแรกที่ผ่านมา (1-31 กรกฎาคม 2564) มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้มมารวม 14,055 คน มียอดการจองโรงแรม ห้องพักทั้งหมด 190,843 คืน (room night) มีเกิดเงินหมุนเวียนที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจรวม 1,925 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น 1. รายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง 829 ล้านบาท 2. เงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดมูลค่าของการผลิตสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน หรือ GDP จำนวน 816 ล้านบาท 3. ทำให้เกิดผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนและลูกจ้างทั้งหมด 210 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการจ้างงาน และการรักษาตำแหน่งงานรวม 2,719 คน เทียบเท่าระยะเวลา 1 ปี (full time equivalent) และทำให้ภาครัฐมีรายได้ในรูปของภาษีรวม 87 ล้านบาท


ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรง 829 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วย ค่าที่พัก 282 ล้านบาท หรือประมาณ 34% ค่าซื้อสินค้าและบริการท่องเที่ยว 194 ล้านบาท หรือ 23.4% ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 175 ล้านบาท หรือ 21.1% ค่าบริการทางการแพทย์ 124 ล้านบาท หรือ 14.95% และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 54 ล้านบาท หรือ 6.51%

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ