อพท. อัดแคมเปญสุโขทัย เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

อพท.สุโขทัย

อพท.ผุดแคมเปญหนุนท่องเที่ยวสร้างสรรค์วิถีใหม่ “สุข โข ใจ ออนไลน์ ออนทัวร์” พาทัวร์รูปแบบเสมือนจริงผ่านช่องทางออนไลน์ ไลฟ์สดผ่าน FB Live YouTube Clip Video หวังสร้างเป็นโครงการต้นแบบ ยกระดับชุมชน-แหล่งท่องเที่ยว ตอกย้ำเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อพท.ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (new normal)

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี
นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ที่ให้ทุกหน่วยงานราชการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาพัฒนา และยกระดับความสามารถชุมชนและท้องถิ่นเพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง

โดย อพท.ได้นำร่องด้วยการมอบให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 หรือ อพท.4 จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์วิถีใหม่ “สุข โข ใจ ออนไลน์ ออนทัวร์ : Sukho Jai Local Virtual Tour” เป็นการจัดการนำเที่ยวเสมือนจริง โดยชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราว และนำชมกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ

อาทิ Facebook live, YouTube, Clip Video ฯลฯ โดยเริ่มเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ หรือผู้ที่ work from home ได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนแบบเสมือนจริงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปจนถึง 31 สิงหาคม 2564 และสามารถคลิกดูย้อนหลังได้ตลอดไป หากกระแสตอบรับดี อพท.จะขยายผลไปยังพื้นที่พิเศษอื่น ๆ ต่อไป

อพท.สุโขทัย“เราได้ยกระดับชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น ให้มีทักษะ มีประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวและของดีในชุมชนของตัวเองให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้รับรู้ แม้ในช่วงนี้ที่ยังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้แต่ก็จะช่วยสร้างกระแสให้เกิดการวางแผนเดินทางได้เมื่อจบการแพร่ระบาดของโควิด และยังเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ประกอบการนำเสนอของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเกิดการสั่งซื้อในโอกาสต่อไป” นาวาอากาศเอกอธิคุณกล่าว

และว่า เชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ และนำมาซึ่งการอุดหนุนซื้อสินค้าชุมชน สินค้าที่ระลึกผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในพื้นที่มรดกโลก

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน ผู้ประกอบการในแพ็กเกจหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเองในรูปแบบ toolkit, DIY box set โดยปัจจุบันมีร้านค้าชุมชนนำร่องจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สุนทรีผ้าไทย 2.โมทนาเซรามิกและศิลปะสร้างสรรค์ และ 3.โรงนาบ้านไร่

นาวาอากาศเอกอธิคุณกล่าวต่อไปอีกว่า ขณะเดียวกันแผนการดำเนินงานครั้งนี้ยังเป็นไปตามแผนงานด้านการพัฒนา และยกระดับชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 4 อพท.จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม ขับเคลื่อน และตอกย้ำการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต

ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นสร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม รวมถึงการขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก (UNESCO)

นอกจากนี้ ยังก่อเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน เกิดความตระหนักในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UCCN)


โดยการนำวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์มาเป็นองค์ประกอบและกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และความยั่งยืนของชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุโขทัย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ