เราเที่ยวด้วยกัน ลงทะเบียนรับส่วนลดจองที่พัก โรงแรม “สิทธิหมดแล้ว”

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 13 ธันวาคม 2564

โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จำนวนสิทธิที่พักหมดแล้ว

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เหลือจำนวนสิทธิที่พักอีก 0 สิทธิ (ข้อมูลเวลา 16.56 น.) จาก 2,000,000 สิทธิ หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จรับสิทธิจองโรงแรม ที่พัก สำเร็จ สามารถเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ (16 พ.ย.) และไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565

3 สิทธิ ได้รับจาก “เราเที่ยวด้วยกัน”

สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 15 ห้องหรือคืน )

สิทธิที่ 2 : รับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)

สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรมแล้ว

ทั้งนี้ รัฐจะสนับสนุนเงินตลอดระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 15 สิทธิต่อหนึ่งหมายเลขบัตรประชาชน กรณีมีการจองสิทธิตั้งแต่ 5 สิทธิขึ้นไป ถือว่าเข้าลักษณะการท่องเที่ยวเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ


ประชาชนต้องแสดงหลักฐานรายชื่อ ชื่อสกุล ข้อมูลพร้อมเอกสารของผู้เข้าพักให้แก่ทางโรงแรมหรือที่พักเก็บไว้ เป็นหลักฐานเบิกจ่ายเงินสนับสนุน 40% ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย