ทอท.คาดเปิดยื่นซองประมูลงานขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติสุวรรณภูมิเฟสสอง 6 ก.ย. รู้ผล 11-12 ก.ย.

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคางานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ในวันที่ 6 ก.ย.นี้ และคาดว่าจะทราบผลในวันที่ 11-12 ก.ย.นี้ พร้อมนำเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ ในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เพื่อให้ทันเบิกจ่ายงบประมาณปี 60

นายนิตินัย กล่าวชี้แจงกรณี ทอท.ได้ดำเนินการประมูลงานซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ได้ดำเนินการประมูลมาแล้ว 2 ครั้ง นับแต่เดือนก.ย.59 แต่ไม่สามารถจัดหาผู้ขายได้นั้น ทอท. จึงได้เปลี่ยนวิธีจัดหาเป็นวิธีพิเศษ และใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคา ด้วยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดหา และไม่ให้ส่งผลกระทบล่าช้าต่อกำหนดแล้วเสร็จของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) ซึ่งในการเปลี่ยนวิธีการจัดหาจากวิธีประมูลเป็นวิธีพิเศษ นั้น ทอท. ยังคงใช้ข้อกำหนดและรายละเอียดในการจัดหาทีโออาร์ฉบับเดิม และกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาคงเดิมทุกประการ ไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะงานระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติเพื่อผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง