เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 2 ล้านสิทธิ คาดเปิดจอง ก.พ. 65

เราเที่ยวด้วยกัน

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เตรียมเสนอ ครม. เพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 อีก 2 ล้านสิทธิ คาดเปิดจองสิทธิภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 มกราคม 2565 นี้ จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ระยะที่ 4 อีก 2 ล้านสิทธิหรือห้อง ภายใต้กรอบวงเงิน 13,200 ล้านบาท โดยเบื้องต้นคาดว่า จะเริ่มให้ประชาชนจองสิทธิได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และสิ้นสุดการใช้สิทธิภายในเดือนกันยายน 2565

ส่วนการเสนอให้ขยายการดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทย จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 ออกไปจนถึงในวันที่ 30 เมษายน 2565 แต่ขอปรับเปลี่ยนจำนวนสิทธิ จากเดิมกำหนดไว้ จำนวน 1 ล้านสิทธิ ที่รัฐบาลจะช่วยสมทบค่าแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวในสัดส่วน 40% ของราคาเต็ม สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อสิทธิ ปรับลดลงเหลือเพียง 200,000 สิทธิ เนื่องจากมีผู้จองใช้สิทธิจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 จำนวนสิทธิคงเหลือมากถึง 972,718 สิทธิ หรือสิทธิถูกใช้ไปเพียง 27,282 สิทธิเท่านั้น จะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ด้วยเช่นกัน

นายพิพัฒน์กล่าวว่า รายละเอียดของทั้ง 2 โครงการ ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ตาม พ.ร.ก.เงินกู้โควิดฯ ที่มีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานเรียบร้อยแล้ว เชื่อว่าแม้เก็บจำนวนสิทธิของโครงการทัวร์เที่ยวไทยเอาไว้ 200,000 สิทธิ รัฐยังคงให้การสนับสนุนเป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาท ก็น่าจะยังเหลืออยู่

เพราะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยในช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ได้นิยมเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวมากเท่าที่ควร และหันมานิยมท่องเที่ยวเองมากกว่า เห็นได้จากการจองสิทธิในโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้รับความนิยมมาก ยืนยันว่าทางรัฐบาลไม่ได้ยุติโครงการทัวร์เที่ยวไทย แต่ปรับจำนวนสิทธิลดลงจากเดิมกำหนดไว้ 1 ล้านสิทธิ ให้คงเหลือ 2 แสนสิทธิแทน ปัจจุบันใช้ไปแล้ว 2 หมื่นกว่าสิทธิเท่านั้น