ททท. จับมือ ไทยเวียตเจ็ท ลงนามดึงนักท่องเที่ยว เวียดนาม-กัมพูชา

เครื่องบินสายการบินไทยเวียตเจ็ท กำลังเทคออฟ

ททท.จับมือไทยเวียตเจ็ท ลงนามแสดงเจตจำนง ดึงนักท่องเที่ยวเวียดนาม-กัมพูชาเที่ยวไทย พร้อมร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย นำผู้ประกอบการสัมผัสการท่องเที่ยวไทย ไทยเวียตเจ็ทเผย เตรียมเพิ่มเส้นทางบินเอเชียมากขึ้น เร็ว ๆ นี้

วันที่ 6 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent – LOI) ในการวางแผนกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวเวียดนามและกัมพูชา 

นายธเนศวร์  เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้สถานการณ์การเดินทางทั่วโลกเริ่มกลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดระยะใกล้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ททท. และ สายการบินไทยเวียตเจ็ท จึงได้ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) มีผลต่อกันในระยะเวลา 1 ปี 

โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันวางกลยุทธ์และดำเนินกิจกรรมการตลาด ส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสำหรับตลาดอาเซียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการกลับมาเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างเวียดนาม-ไทย และกัมพูชา-ไทย ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและท่องเที่ยวและช่วยขับเคลื่อนอัตราการเติบโตของกลุ่มตลาดเวียดนามและกัมพูชาได้เป็นอย่างดี 

รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Joint Promotion) มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษแก่นักท่องเที่ยวในเส้นทางเดินทางมายังประเทศไทย และจัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากกัมพูชาและเวียดนาม ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวไทยมุมมองใหม่ ๆ ผ่านการสำรวจและทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สายการบินไทยเวียตเจ็ท เตรียมวางแผนเปิดให้บริการเส้นทางบินจากประเทศไทยสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น อาทิ จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อตลาดนักท่องเที่ยวอื่น ๆ อันจะเกิดผลดีต่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในอนุภูมิภาค ควบคู่กับการพิจารณาเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต 

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามและกัมพูชา ถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทย จากสถิติปี พ.ศ. 2562 พบว่า ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเวียดนาม จำนวน 1,077,000 คน มีอัตราพักค้างเฉลี่ย 4 คืน โดยส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี อุดรธานี เชียงใหม่และหนองคาย ขณะเดียวกันมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากกัมพูชาอยู่ที่ 908,000 คน มีอัตราพักค้างเฉลี่ย 5 คืน และจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สระแก้ว ปทุมธานี และเชียงใหม่ ตามลำดับ