พารู้จักร้าน “เล็ก วัดญวนสะพานขาว” ผู้ทำบ้านกระดาษในพิธีกงเต็กหลวงของในหลวงถึง 2 ครั้ง (คลิป)

มารู้จักเบื้องหลังคนทำบ้านกระดาษในพิธีกงเต็กหลวงฝีมือประณีตอย่างร้าน “เล็ก วัดญวนสะพานขาว” ที่ทำเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กในหลวง ร.9 ในครั้งที่ 2 (วันที่ 21 มี.ค.) และครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย.นี้ นอกจากนี้ บ้านกระดาษกงเต็ก “เล็ก วัดญวนสะพานขาว” ยังเคยทำเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กหลวงของพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ไม่ว่าจะเป็น สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี