พาส่องทุกมุม “ทีเค สเเควร์ โคราช” ห้องสมุดมีชีวิตเเห่งเเรกในเมืองย่าโม (ชมคลิป)

แหล่งการเรียนรู้ใหม่ “ทีเค สเเควร์ โคราช TK Square Korat” ห้องสมุดมีชีวิตแห่งแรกในนครราชสีมา เมื่อความรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน การอ่านเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา “ห้องสมุด” แบบดั้งเดิมจึงหมดความนิยมไปเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล นำไปสู่การเกิด “ห้องสมุดทางเลือกใหม่” ที่ปรับตัวให้ทันสมัย เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วย “การเรียนรู้แบบสนุกสนาน” เเจ่มว้าวเเค่ไหน มาดูกัน