พาชมโรงงานต้นแบบ ผลิตหมอนยางพารา อีกหนึ่งวิธีแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง(คลิป)

พาชมโรงงานต้นแบบ ผลิตหมอนยางพารา สหกรณ์บึงกาฬ อีกหนึ่งตัวอย่างแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า คืออีกหนึ่งวิธีการลดความเสี่ยง และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เช่นที่ จ.บึงกาฬ ที่มีการรวมกลุ่มสหกรณ์โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด และแกนนำท้องถิ่น ก่อให้เกิดโรงงานผลิตหมอนต้นแบบยางพาราที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของบึงกาฬและภาค อีสาน จะเป็นอย่างไรนั้นทีมข่าวประชาชาติธุรกิจออนไลน์ พาชมการผลิตจากโรงงานต้นแบบได้ในคลิปนี้