รับได้กันไหม?! หากสินค้าขึ้นราคา เพราะต้องลดความเค็ม! (ชมคลิป)

หลัง อย.เรียกผู้ประกอบการอาหารมาหารือเพื่อหาแนวทางลดบริโภคเค็ม เหตุเพราะคนไทยได้รับเกลือ/โซเดียมเกินวันละหลายเท่า จนต้องหาทางออกเพื่อลดบริโภคเค็มด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับสูตรอาหาร เก็บภาษีเกลือ ที่อาจจะส่งผลให้เป็นการเปิดโอกาสขึ้นราคาสินค้า อ้าว..ทำไมเป็นแบบนั้นไปได้ ติดคามชมได้จากคลิป