“ธีรพงศ์ จันศิริ” ผู้นำอาณาจักร “ไทยยูเนี่ยน”

Restart เศรษฐกิจไทย กับ “ธีรพงศ์ จันศิริ” ผู้นำอาณาจักรอาหารครบวงจร บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป