บลจ.ทหารไทยส่งกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity เพิ่มทางเลือกลงทุนธุรกิจในอินเดีย

บลจ.ทหารไทยส่งกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity เพิ่มทางเลือกลงทุนธุรกิจในอินเดียสร้างโอกาสรับผลตอบแทน ชูลงทุนกองทุนหลักของ Goldman Sachs

บลจ.ทหารไทย คลอดกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity เพิ่มทางเลือกลงทุนในอินเดียเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ชูลงทุนกองทุนหลัก”Goldman Sachs India Equity Portfolio” เพร้อมเปิดขายโดยเตรียมเปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 4 – 8 มิ.ย.นี้


นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมมือกับทางโกลแมนด์ซาค (Goldman Sachs) ออกกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท โดยจะเข้าลงทุนหน่วยลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Goldman Sachs India Equity Portfolio กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity สามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และเปิดขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิ.ย. 2561

ทั้งนี้กองทุนหลัก คือ Goldman Sachs India Equity Portfolio มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุน และ/หรือตราสารที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related transferable securities) และกองทุน เน้นลงทุนในบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือมีกำไร/รายได้หลักอยู่ในประเทศอินเดีย

“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจประเทศอินเดียถือว่าเติบโตได้ดีจนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก มีแนวโน้มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการบริโภคในประเทศที่แข็งแกร่ง กำลังคนที่อยู่ในวัยแรงงานสูง มีความโดดเด่นในหลายๆอุตสาหกรรม เช่น การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น เราเล็งเห็นโอกาสตรงนี้ นำเสนอกองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity เพื่อเสริมศักยภาพการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและช่วยในการจัดสรรพอร์ตลงทุน เพื่อเป็นทางเลือกลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับความเสี่ยงตนเองรับได้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนระยะยาว” นายสมจินต์กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บลจ.ทหารไทย มีกองทุนต่างประเทศทั้งหมด 22 กองทุน ลงทุนในสินทรัพย์ ตราสารหนี้ และหุ้นในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก

Previous articleเปลี่ยนจุดนัดรวมพล! รปช. เปิดตัวผู้ก่อตั้งพรรค-ผู้สนับสนุน ม.รังสิต 3 มิ.ย.
Next articleยุติแล้ว! เคลื่อนชุมนุมกระทรวงคลังเดินเท้าทำเนียบ 1 มิ.ย. หลังแขวนระเบียบคุมว่าจ้าง