ผู้ถือหุ้น ALT ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรี ในสัดส่วน 4:1 เดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า

ผู้ถือหุ้น ALT ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ฟรี ในสัดส่วน 4:1 เดินหน้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเพื่อให้เช่า อัพสัดส่วนรายได้ Recurring Income หนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งมั่นคง

ผู้ถือหุ้น ALT โหวตหนุน! แจกวอร์แรนต์ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 ธ.ค. นี้ หัวเรือใหญ่ “ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์” เผยเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น และเป็นการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคต พร้อมนำเงินที่ได้ไปขยายธุรกิจตามแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมผ่านโครงการเพื่อให้เช่า หวังเพิ่มสัดส่วนรายได้ Recurring Income หนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) (ALT-W1) ในจํานวนไม่เกิน 250,000,000 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราการจัดสรรที่ 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิ ALT-W1

ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ทั้งนี้ ALT-W1 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยอัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 1:1 และราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นอยู่ที่ 3.00 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับการจัดสรร ALT-W1 (XW) เป็นวันที่ 12 ธ.ค. 2560 และ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร ALT-W1 (Record Date)

“นักลงทุนที่สนใจอยากได้รับการจัดสรร ALT-W1 จะต้องมีหุ้นของ ALT ไว้ครอบครองภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 นี้” นางปรีญาภรณ์ กล่าว

อีกทั้งผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 500,000,000 บาท เป็นจํานวน 625,000,000 บาท โดยการออกหุ้นจํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิในอนาคต

“การออกวอร์แรนต์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4:1 นั้นเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มีความเชื่อมั่นในบริษัทฯและอยู่กับเรามานาน ประกอบกับการเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้ ALT มีเงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่อง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ สร้างโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว”

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวอีกว่า คาดว่าทิศทางอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศจะเติบโตไปในแนวทางของ Smart City ตามนโยบาย Smart City และThailand 4.0 ของประเทศไทย บริษัทฯจึงวางแผนกลยุทธ์โดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่มีลักษณะเป็นสัญญาให้บริการระยะยาว เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ไม่ว่าจะเป็น การขยายขอบเขตการลงทุนที่เราได้ริเริ่มดำเนินการโครงการไปแล้ว และมีการตอบรับที่ดีไปบนพื้นที่ใหม่ ๆ เพิ่มเติม เช่น โครงการย้ายสายสื่อสารลงใต้ดินบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครและหัวเมืองสำคัญในต่างจังหวัด โครงการพัฒนาโครงข่ายสายสื่อสารในนิคมอุตสาหกรรมตามแนวคิด Smart City รวมถึงการลงทุนในลักษณะที่เป็นการต่อยอดธุรกิจ คือสร้างบริการใหม่ ๆบนโครงข่ายที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ ภายใตกรอบนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาล เป็นต้น ทำให้เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจและผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้

 

Previous articleกาลเวลาก็ทำอะไรไม่ได้! “เจมส์ เรืองศักดิ์” โพสต์ภาพอดีต-ปัจจุบัน แฟนๆ คอมเมนต์ “ยังหล่อเหมือนเดิม”
Next articleไก่อูเผย “บิ๊กตู่” เข้าใจปัญหาผู้ชุมนุมค้านโรงไฟฟ้า วอนฟังกันด้วยเหตุผล พร้อมเสนอ สนช.แก้กม.สิ่งแวดล้อมใน 60 วัน