กองทรัสต์ “AIMIRT” เฮ! ประเดิมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยลงทุนวันแรก

นายอุดมการ อุดมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่ากองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์ในวันนี้เป็นวันแรก และวันที่ 18-20 ธ.ค.นี้ ที่ราคาหน่วยละ 10.00 บาท ซึ่งกำหนดจองซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 หน่วย หรือ 10,000 บาท และเพิ่มทีละ 100 หน่วย หรือ 1,000 บาท ณ สำนักงานและสาขาของ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี และ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 4 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ทั้งนี้สำหรับวงเงินลงทุนครั้งแรกในกองทรัสต์ AIMIRT จะมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 2,215 ล้านบาท โดยจะเป็นเงินจากการระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวนไม่เกิน 1,550 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวไม่เกิน 665 ล้านบาท หรือไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์

อย่างไรก็ตามการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ มิได้เป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป ส่วนของนักลงทุนรายย่อยเสนอขายให้เฉพาะลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายเท่านั้น และผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการปิดรับการจองซื้อก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ครบตามจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ พร้อมคาดว่าจะสามารถนำหน่วยทรัสต์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ในช่วงต้นเดือนม.ค.2561

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT กล่าวว่าหลังจากที่ปรึกษาทางการเงินได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Filing) ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งเปิดตัวทรัสต์ AIMIRT ไปแล้วนั้น ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้เสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบ Filing มีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ที่ต้องการลงทุนในหน่วยทรัสต์ เนื่องจากศักยภาพของทรัสต์ AIMIRT ที่คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว โดยทรัสต์ AIMIRT จะเข้าลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็นและสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็นของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าในโครงการดาต้าเซฟ บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกลุ่มบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘กลุ่ม JWD’ รวมทั้งจะเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารคลังสินค้าโครงการทิพย์ 7 ของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด หรือ ‘TIP’ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวมทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในครั้งแรก 9 ยูนิต มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 58,559 ตารางเมตร

นอกจากนี้ ทรัสต์ AIMIRT ยังมีจุดเด่นที่เป็นกองทรัสต์กองแรกในประเทศไทย ซึ่งจะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทห้องเย็น ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งจะส่งผลดีต่อความเป็นกลางในการบริหารจัดการและความโปร่งใสในการตรวจสอบ และผู้จัดการกองทรัสต์ยังสามารถแสวงหาทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตของกองทรัสต์ในอนาคต

Previous articleผู้หญิงในโลกบริหาร “เราต้องปิดจุดอ่อนเพื่อสร้างจุดแข็ง”
Next articleFed เล็งขึ้นดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปี 2018 รับเศรษฐกิจสหรัฐโตแข็งแกร่ง