เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ ยก “Gaslighting” เป็นคำศัพท์แห่งปี 2565

word of the year 2022

เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ ยกคำว่า “Gaslighting” เป็นคำศัพท์แห่งปี 2565 เผยยอดค้นหาคำดังกล่าวเพิ่มสูงถึง 1,740%

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ (Merriam-Webster) เว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ เปิดเผย คำศัพท์แห่งปี ประจำปี 2565 ระบุว่า คำว่า “Gaslighting” เป็นที่สุดของคำศัพท์แห่งปีนี้ โดยคำศัพท์ดังกล่าว มียอดการค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 1,740%

คำว่า “Gaslighting” ในการให้ความหมายของเมอร์เรียม-เว็บสเตอร์ หมายถึง “การกระทำหรือการปฏิบัติที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของตนเอง” โดยคำดังกล่าวมาจากภาพยนตร์เรื่อง Gaslight เมื่อปี 2487 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามของสามีในการฮุบสมบัติของภรรยา โดยพยายามทุกวิถีทางให้ภรรยาคิดไปเอง และเริ่มสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง คิดว่าตัวเองมีปัญหาทางจิตจริง และทำให้สามีเข้าควบคุมภรรยาได้ในที่สุด

นอกจากคำว่า Gaslighting แล้ว ยังมีคำศัพท์ที่มีการค้นหาเป็นจำนวนมาก อาทิ

Oligarch คำศัพท์จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน มียอดการค้นหาเพิ่มขึ้น 621% เมื่อมีนาคม 2565

Omicron ชื่อหนึ่งในสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19

Endemic คำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายโรคระบาดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเฉพาะสถานที่ มียอดการค้นหาเพิ่มขึ้น 874% เมื่อมกราคม 2565

Queen Consort คำศัพท์จากช่วงเหตุการณ์การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร โดยมีจำนวนการค้นหาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น