สถานทูตเตือนคนไทยในฝรั่งเศส เตรียมรับอากาศหนาวจัด วางเเผนการเดินทาง-ระวังอุบัติเหตุ

AFP PHOTO / ludovic MARIN

สถานเอกอัครราชทูตไทย ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ออกประกาศเตือนคนไทยในฝรั่งเศส และคนไทยที่จะเดินทางมาฝรั่งเศส ให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศที่หนาวจัด โดยหิมะที่ตกหนักในกรุงปารีสครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 10 ปี โดยอุณหภูมิอยู่ที่ -1-3 องศาเซลเซียส

เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy – Paris, France -สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ระบุว่า

“ตามที่ในสัปดาห์นี้ มีหิมะตกหนักต่อเนื่องในกรุงปารีสและหลายจังหวัดในฝรั่งเศส และ Météo France (สำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศส) ได้ประกาศคำเตือนสภาพอากาศขึ้นถึงระดับสีส้ม (Vigilance Orange) นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแสดงความห่วงใยมายังชาวไทยที่พำนักในฝรั่งเศส และผู้ที่จะเดินทางมาฝรั่งเศส และขอแนะนำให้ทุกท่านเตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อมรับสภาพอากาศที่หนาวจัด โดยตรวจสอบสภาพอากาศ / เส้นทางการเดินทาง / ระบบขนส่งสาธารณะ / การเปิดทำการของสถานที่ต่าง ๆ ล่วงหน้า ระมัดระวังอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และสำรองเวลาการเดินทางให้มากขึ้น โดยมีเว็บไซต์ที่อาจเป็นประโยชน์ ดังนี้

– http://www.meteofrance.com/accueil (พยากรณ์อากาศ)
– https://www.ratp.fr/ (ข่าวระบบขนส่งสาธารณะในกรุงปารีสและเขต Ile-de-France มีภาษาอังกฤษเป็นบางส่วน และสามารถดาวน์โหลด app ได้)
– https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/ (ตำรวจกรุงปารีส มีข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน และมีภาษาอังกฤษ)”

Advertisment

ตามที่ในสัปดาห์นี้ มีหิมะตกหนักต่อเนื่องในกรุงปารีสและหลายจังหวัดในฝรั่งเศส และ Météo France (สำนักอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศส…

โพสต์โดย Royal Thai Embassy – Paris, France – สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส บน 7 กุมภาพันธ์ 2018