คิงชาร์ลส์ทรงนำราชวงศ์ ร่วมพิธีคริสต์มาสพร้อมหน้าครั้งแรก

ราชวงศ์อังกฤษ

คิงชาร์ลส์ที่ 3 พร้อมสมาชิกพระราชวงศ์ทรงพบปะประชาชนหลังทรงร่วมพิธีวันคริสต์มาส

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 บีบีซีรายงานว่า พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ประมุขแห่งสหราชอาณาจักร ทรงเป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคริสต์มาสเป็นครั้งแรก นับจากทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 พระราชมารดา

พระเจ้าชาร์ลส์และสมเด็จพระราชินีคามิลลา พร้อมด้วยเจ้าชายและเจ้าหญิงแห่งเวลส์ เจ้าชายจอร์จ เจ้าหญิงชาร์ลอต เจ้าชายลูอีส์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพบปะสนทนากับประชาชนที่มารอรับเสด็จ หน้าโบสถ์เซนต์แมรี แม็กดาลีน ด้วยพระพักตร์ที่สดชื่น

นับเป็นครั้งแรกจากปี 2562 ที่สมาชิกพระราชวงค์ทรงร่วมงานคริสต์มาสที่ซานดริงแฮม หลังจากควีนทรงต้องงดพิธีนี้สองปีในช่วงโควิดระบาด โดยยุคสมัยของควีน ทรงร่วมพิธีคริสต์มาส ณ ที่แห่งนี้มาแล้ว 32 ครั้ง

ราชวงศ์อังกฤษ

เสียงระฆังโบสถ์ดังขึ้นเมื่อพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระดำเนินจากพระตำหนักไปยังโบสถ์ ก่อนเวลา 11.00 น. จากนั้นเป็นพิธีในโบสถ์นาน 45 นาที

สมาชิกที่เข้าร่วมพิธียังมีเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เอิร์ล แห่งเวสเส็กซ์ โซฟี เคาน์เตส แห่งเวสเส็กซ์ พร้อมพระโอรสและพระธิดา เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุคแห่งยอร์ก พร้อมพระธิดา เจ้าหญิงเบียทริกซ์ และเจ้าหญิงยูเจนี แต่ไม่มีเจ้าชายแฮร์รีและเมแกน นับตั้งแต่ปี 2561

จากนั้นเวลา 15.00 น. บีบีซีและสื่อมวลชนอังกฤษ มีกำหนดออกอากาศพระราชดำรัสของคิงชาร์ลส์ เนื่องในวันคริสต์มาส หลังจากทรงบันทึกเทปเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่โบสถ์เซนต์ชาเปล ภายในพระราชวังวินด์เซอร์ ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพพระบรมราชมารดาของพระองค์เมื่อเดือนกันยายน

ราชวงศ์อังกฤษ