โปแลนด์เริ่มใช้กฎหมายห้ามค้าขายวันอาทิตย์ แตก 2 เสียงทั้งเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย

AFP PHOTO / JANEK SKARZYNSKI

เดอะ การ์เดี้ยน รายงานว่า โปแลนด์เริ่มใช้กฎหมายห้ามค้าขายในวันอาทิตย์แล้วเมื่อวานนี้ (11มี.ค.) ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าปลีกต่างๆ ปิดบริการเป็นครั้งแรกตั้งแต่การใช้กฎหมายการค้าขายเสรีนิยม (liberal shopping laws) หลังจากการล้มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ใชช่วง 1990

โดยกฎหมายดังกล่าวถูกเสนอจากโซลิดาริตี ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานของโปแลนด์ ที่เห็นว่า พนักงานควรจะได้หยุดงานในวันอาทิตย์ และได้รับการสนับสนุนจากพรรคอนุรักษ์นิยม รวมถึงคริสตจักรคาทอลิกที่มีชาวโปแลนด์นับถือมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ด้วย

สำหรับกฎหมายห้ามค้าขายในวันอาทิตย์นั้นในปี 2018 จะห้ามค้าขายในวันอาทิตย์เดือนละ 2 วัน ในปีถัดไปจะห้ามค้าขายเดือนละ 3 วัน และจะห้ามค้าขายในทุกวันอาทิตย์แบบเต็มรูปแบบในปี 2020 โดยมีข้อยกเว้นสำหรับในเทศกาลอีสเตอร์ และเทศกาลคริสต์มาส

ขณะที่ด้านฝ่ายค้าน และกลุ่มสนับสนุนภาคธุรกิจ รวมถึงกลุ่มพันธมิตรสหภาพการค้าโปแลนด์ ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากเป็นการคุกคามเสรีภาพทางการค้า และเตือนว่าจะทำให้เสี่ยงต่อการตกงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กนักเรียนนักศึกษาที่มีเวลาทำงานเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์

รวมทั้งยังมองว่าจะทำให้พนักงานต้องทำงานในวันศุกร์ และวันเสาร์หนักมากขึ้นเนื่องจากมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ชาวโปแลนด์บางคนยังระบุว่า พวกเขามีวันว่างแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์ที่จะออกมาจับจ่ายซื้อสินค้า

ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายใหม่นี้จะถูกปรับสูงสุด 29,500 ดอลลาร์สหรัฐ