เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขตเกาะ Kermadec

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานการเกิดแผ่นดินไหว Kermadec Islands Region
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 11:18 น. ตามเวลาประเทศไทย (2018-09-10 04:18:50 UTC)  ขนาด 7 ลึก 10 กม.  Epicenter (-31.85, -179.18) [ข้อมูล GEOFON]