“แคนาดา” อนุมัติเลี่ยงระบุเพศโดยใช้ X ใน passport เริ่ม 31 ส.ค.นี้

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า พลเมืองแคนาดาที่ไม่ต้องการจะระบุเพศของตนว่าเป็น “ชาย” หรือ “หญิง” ล่าสุด รัฐบาลอนุมัติกฎระเบียบใหม่ให้สามารถเลือกใช้เครื่องหมาย “X” ในหนังสือเดินทางแทนได้

โดยกฎระเบียบดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ซึ่งชาวแคนาดาจะสามารถเลือกเครื่องหมาย X แทนคำว่าชายหรือหญิงในหนังสือเดินทาง ซึ่งหมายความว่า บุคคลนั้นๆ ไม่ประสงค์จะ “ไม่ระบุเพศ” โดยรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางเพศได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ อาเหม็ด ฮุสเซน (Ahmed Hussen) รัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง ระบุว่า “การอนุญาตให้ระบุเพศ X ในเอกสารที่รัฐบาลออกให้ ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเท่าเทียมสำหรับพลเมืองแคนาดาทุกคน เนื่องจากปัจจุบันความหลากหลายทางเพสที่เกิดขึ้นในประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น พลเมืองแคนาดาทุกคนควรมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน”

ต่อเนื่องจากเมื่อเดือน มิ.ย. ที่รัฐบาลแคนาดาได้แก้ไขกฎหมายสิทธิมนุษยชนแคนาดา (Canadian Human Rights Act) โดยให้เพิ่ม “อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออก” เข้าไว้ในบรรดาสิ่งที่ไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการแบ่งแยกกีดกัน เช่นเดียวกับเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ และรสนิยมทางเพศ