วิจัยเผยเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรมีเหตุผลจากไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล

(Photo by Ina Fassbender / dpa / AFP)

เอเอฟพีรายงาน การวิจัยของสหรัฐพบว่าในปี 2015 ผู้คนทั่วโลกประมาณ 385,000 คน เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนื่องมากจากมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดจากการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล

โดยเป็นการเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล 47 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสัดส่วนการเสียชีวิตสูงขึ้นถึง 66 เปอร์เซ็นต์ในฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีสัดส่วนรถยนต์ดีเซลบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก

การศึกษาโดยนักวิจัยจาก ICCT (International Council on Clean Transportation) พบว่า ภาคการขนส่ง การจราจรทั่วโลก ส่งผลต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 11 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร 4.3 ล้านคนต่อปี

ขณะที่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งโรคปอด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือกในสมอง โรคเบาหวาน ที่มีสาเหตุจากภาคการขนส่งเพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2015

ในประเทศจีนประเทศเดียวมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุจากไอเสียรถยนต์ 114,000 คน ส่วนสัดส่วนของผู็ที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุมลพิษทางอากาศมีอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ด้านสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตจากปัญหามลพิษการขนส่ง 220,000 คน

ขณะที่อินเดียมีการบันทึกจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากไอเสียเครื่องยนต์อยู่ที่ 74,000 คน ในเยอรมนี 13,000 คน อิตาลี 7,800 คน และฝรั่งเศส 6,400 คน