“นายกฯ ไทย” ส่งสารแสดงความยินดีเฉลิมฉลองต้อนรับ “รัชสมัยเรวะ”

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ในโอกาสการเปลี่ยนรัชสมัยและการขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระจักรพรรดิ​นารุฮิโตะ​ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ดังนี้

“ในนามของรัฐบาลไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทย ผมขอแสดงความยินดีต่อ พระจักรพรรดิองค์ใหม่และปวงประชาชนชาวญี่ปุ่น ผมขอแสดงความยินดีในวาระโอกาสอันเป็นมงคลในครั้งนี้ โดยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นของยุคจักรวรรดิใหม่ ภายใต้ชื่อ “เรวะ” (Reiwa)

ผมขอแสดงความยินดีและเรียนให้ทราบว่า ตลอดรัชสมัยเฮเซ สมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์เก่าทรงดำรงอยู่ในพระราชสถานะเสาหลักของชาติในช่วงเวลาแห่งสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง ในฐานะที่เป็นประเทศพันธมิตรเก่าแก่ในภูมิภาคมาอย่างยาวนานของญี่ปุ่น ประเทศไทยขอเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศซึ่งยืนยาวมานานหลายศตวรรษ และได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างดีจากมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองประเทศ รวมถึงมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ

และในฐานะที่ปี 2562 ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนาน 132 ปี ผมขอใช้โอกาสนี้เพื่อยกย่องความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน และขอถ่ายทอดความปรารถนาที่ดีที่สุดของเราให้มีแต่ ความสันติ ความสามัคคี และความเจริญรุ่งเรือง ในรัชกาลพระจักรพรรดินารูฮิโตะ และส่งต่อความสุขเหล่านี้ไปยังประชาชนชาวญี่ปุ่นในช่วงรัชสมัยใหม่ “เรวะ”

 

Advertisment