ปฏิบัติการกระทรวงต่างประเทศช่วยเหลือ “คนไทย” จากเหตุสู้รบ “ลิเบีย”

กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า ในวันที่ 17 พ.ค.นี้ เวลา 10.40 น. นายสรยุทธ ชาสมบัติ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัย International Islamic Call College

ประเทศลิเบีย จำนวน 15 คน ที่อาคารผู้โดยสารเข้า ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) ในการให้ความช่วยเหลืออพยพกลุ่มนักศึกษาไทยออกจากกรุงตริโปลีเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สู้รบบริเวณโดยรอบกรุงตริโปลี

โดยในปัจจุบันสถานการณ์การสู้รบในกรุงตริโปลีและเมืองใกล้เคียง ประเทศลิเบีย ทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อด้วย

ดังนั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศขอให้คนไทยที่ยังคงพำนักอยู่ในสถานที่ปลอดภัยในประเทศลิเบีย รวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปบริเวณพื้นที่ที่มีการสู้รบ และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการลิเบียอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคน